Menu Zavrieť

Nemocnice majú v transparentnosti stále čo doháňať

V hodnotení otvorenosti nemocníc zariadenia dosiahli priemerne iba 43% – aké sú dopady pre verejnú kontrolu? 

Ak sa chystáte do nemocnice na bežný chirurgický zákrok, pravdepodobne vás bude zaujímať to, či sa plánovaná operácia dá absolvovať aj s minimálnym zásahom, koľko za výkon alebo pobyt na nadštandardnej izbe zaplatíte, či ako sa na hospitalizáciu pripraviť.

Môže vás však zaujímať aj to, koľko operácií ako je tá vaša v nemocnici vykonajú za rok, teda aké s ňou majú na danom oddelení skúsenosti, alebo aký častý je výskyt nemocničných nákaz, ktoré vám môžu pobyt v nemocnici predĺžiť a znepríjemniť.

Občan, ktorý sa zaujíma o verejnú kontrolu nemocnice vo svojom meste či okrese, môže hľadať aj to, ako podať nemocnici žiadosť o informácie, ako nemocnica hospodári, akých má sponzorov, alebo aké zmluvy uzatvorila v ostatnom období. Na Slovensku je pritom až 60 nemocníc v správe štátu, kraja, či mesta, ktoré ročne rozhodujú o desiatkach miliónov eur.

Dostupnosť týchto informácií môže pacientovi uľahčiť rozhodovanie pri výbere poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Preto sme dostupnosť užitočných informácií a transparentnosť sledovali ako jeden z ukazovateľov v rámci širšieho hodnotenia nemocníc spolu s inštitútom INEKO. V hodnotení transparentnosti nemocníc sme sa zamerali na štátne univerzitné a fakultné nemocnice, všeobecné nemocnice a niektoré špecializované zariadenia (detské nemocnice, ústavy srdcovo-cievnych chorôb a onkologické ústavy), pričom táto vzorka spolu predstavovala 72 zariadení. Až 36 z týchto zariadení je v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu (MZ, VÚC, či obec), a ako povinné osoby teda podliehajú verejnej kontrole zo strany občanov.

Kto v otvorenosti vedie?

Najotvorenejšou nemocnicou sa stala Fakultná nemocnica F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Úsilie v rámci vlastnej iniciatívy Otvorená nemocnica sa vyplatilo – v porovnaní s hodnotením v roku 2014 sa zo stredných priečok posunula na vrch rebríčku transparentnosti. V otvorenosti Rooseveltovu nemocnicu dobieha aj Fakultná nemocnica v Trnave, či Ľubovnianska nemocnica, ktorá tento rok obhájila titul nemocnice roka medzi všeobecnými nemocnicami. Tieto nemocnice na svojich webstránkach komplexne informujú o poskytovanej zdravotnej starostlivosti, o finančnom hospodárení aj sponzoroch. Zároveň ponúkajú občanom zreteľné kanály ako sa na ne obrátiť s pacientskými otázkami, ale aj žiadosťou o informácie či prípadnou sťažnosťou. Nemocnice vonkajším subjektom odpovedajú včas a ochotne poskytnú informácie, napríklad aj o výskyte spomínaných nemocničných infekcií.

Naopak, nemocnica, ktorá na svojich stránkach poskytuje verejnosti najmenej informácií, je Nemocnica s poliklinikou v Hlohovci. Z jej stránky sa ako pacient veľa nedozviete; nenájdete cenník výkonov či služieb, akými etickými pravidlami sa riadi personál alebo ako si môžete uplatniť svoje právo pacienta na sťažovanie sa. Nezistíte tiež, ako nemocnica hospodári, či koľko hospitalizácií vykonajú za rok. S dostupnosťou užitočných informácií sú na tom podobne aj Nemocnica v Handlovej, či Železničná nemocnica v Košiciach.

Nemocnice však majú v transparentnosti stále čo doháňať –  priemerné skóre indexu transparentnosti za všetky sledované zariadenia je iba 43 %. Medzi štátnymi fakultnými a univerzitnými nemocnicami je dosiahnutý priemer o niečo vyšší – 57,4%.

Ochotu poskytnúť štatistiky o výskyte pádov pacientov, nemocničných infekcií, či pochybení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sme zaznamenali pri 34 sledovaných zariadeniach. Štyri nemocnice nám odpovedať odmietli, ostatné na žiadosť nereagovali. Otvorený prístup sme zaznamenali aj pri súkromných nemocniciach siete Svetu zdravia, ktoré nám dáta sprístupnili, hoci sa na ne povinnosť poskytovať informácie nevzťahuje.

Protikorupčné linky

Zavedením protikorupčných liniek v nemocniciach majú pacienti možnosť vedenie upovedomiť o možnom korupčnom správaní v nemocnici. V minulom hodnotení v roku 2014 splnila požiadavku na zavedenú protikorupčnú linku iba jedna jediná nemocnica – Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku.

V roku 2015 vznikla štátnym univerzitným a fakultným nemocniciam povinnosť zaviesť linky, na ktoré sa môže obrátiť verejnosť v prípade podozrení na korupčné správanie. Možnosť ohlásiť podozrenia na korupčné správanie v súčasnosti poskytuje už 21 zariadení, vrátane niektorých všeobecných nemocníc a špecializovaných ústavov. Nemocnice zväčša uvádzajú webový formulár či mailovú adresu, na ktorú sa pacient môže s podnetom obrátiť. Aj naďalej je ÚVN Ružomberok jedinou nemocnicou, ktorá zverejňuje aj nariadenie popisujúce oblasti chodu nemocnice rizikové pre korupčné správanie (napr. obstarávanie, kontakt pacientov a zdravotníckych pracovníkov) a môže byť užitočným vodítkom aj pre pacientov.

Ako (ne)zverejňovať zmluvy v roku 2016

Hoci povinnosť zverejňovať zmluvy nie je pre povinné osoby, ktorými sú aj niektoré nemocnice, žiadnou novinkou, lekciu toho ako to robiť čo najprehľadnejšie a jednoducho pre občana zrejme vynechali.

Nemocnice, ktoré zmluvy zverejňujú na registri zmlúv, sú v tomto prípade v miernej štrukturálnej výhode – formát registra im totiž nedovoľuje pri zverejnenej zmluve vynechať v metadátach tak kľúčový údaj, akým je napríklad protistrana zmluvy (dodávateľ) či dátum zverejnenia.

Pre užívateľsky priateľskejšie a prístupnejšie zverejňovanie zmlúv na vlastných weboch sa však od nemocníc vyžaduje o štipku viac snahy. Aj tá by však spravila nesmierny rozdiel v otvorenosti voči občanovi a umožnila lepšiu verejnú kontrolu. Vo väčšine prípadov sa bez stiahnutia, otvorenia a následného prezretia zmluvy (úkony navyše) nedozviete, s ktorým dodávateľom vaša nemocnica zmluvu uzatvorila, aké tovary či služby kupovali alebo koľko to celé stálo.

Zverejňovanie zmlúv v prevedení Kysuckej nemocnice v Čadci.
Zverejňovanie zmlúv v prevedení Kysuckej nemocnice v Čadci.

Skúste vyhľadať zmluvu o typickom nákupe nemocnice (napríklad lieky, potraviny či MR prístroj) napríklad na stránkach Kysuckej nemocnicenemocnice v Leviciach či Liptovskej nemocnice, alebo zistiť, ktorá z uzatvorených zmlúv za vybraný mesiac bola v najvyššej hodnote. Kde to išlo jednoduchšie, rýchlejšie a pri ktorom prípade ste to po chvíli vzdali?

Naše hodnotenie ukazuje, že ani jedna nemocnica nezverejňuje zmluvy v najlepšom možnom štandarde. Častým nedostatkom sú nielen chýbajúce kľúčové informácie o zmluve (dodávateľ, predmet, dátum zverejnenia, cena), ktoré by pre lepšiu prehľadnosť mali byť dostupné ešte pred jej otvorením, ale aj chýbajúce prílohy, či strojovo nečitateľné dokumenty. Nemocnice v priemere získali iba 53% možných bodov za prístup k zmluvám a kvalitu ich zverejnenia, čo naznačuje, že verejná kontrola nemocníc spravovaných štátom je oslabená, v niektorých individuálnych prípadoch takmer znemožnená.

Nemocnice majú v otvorenosti voči pacientom aj verejnosti naďalej čo zlepšovať, a nielen pre lepšiu informovanosť pacientov pri výbere poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Posilnenie transparentnosti nemocníc je prvým predpokladom pre zlepšenie verejnej kontroly tých, ktoré sú spravované štátom. Tým sa priestor pre pochybné a korupčné správanie v nemocniciach zužuje a zároveň je jednoduchšie ho odhaliť. A na to sú potrební nielen aktívni občania, ale aj otvorené nemocnice!

Barbora Tholtová

Ak sa vám článok páčil a chceli by ste, aby sme ešte častejšie vymáhali transparentnosť v našom zdravotníctve, podporte nás aj finančne. Ďakujeme!