Menu Zavrieť

Nový projekt Transparency: Zvýšme odolnosť štátnej správy voči korupcii

Podporiť mladých štátnych úradníkov v odolnosti voči korupčným tlakom a zároveň vytvoriť pre nich záchrannú sieť v prípade neželaného odchodu zo štátnej správy sú hlavnými cieľmi nového projektu Transparency International Slovensko. Kvalitná a charakterná štátna správa je kľúčovou pre úspešný boj krajiny proti korupcii.

Klientelizmus a korupcia musia byť často „sprocesované“ koncovými, nezriedka mladými úradníkmi. Ukázali to aj prípady Zuzany Hlávkovej a ďalších ex-zamestnancov ministerstva zahraničných vecí. Posilniť boj mladých proti nekalým tlakom „zhora“ lepšou znalosťou procesu obstarávania, nahlasovania nekalých praktík či práv občanov na informácie, ako aj ich vzájomným sieťovaním a školeniami budú hlavnými nástrojmi projektu. Na Slovensku momentálne v štátnej správe pracuje 18-tisíc úradníkov do 34 rokov.

V prípade núteného odchodu z úradníckej pozície má Transparency ambíciu vytvoriť systém finančnej, právnej i mediálnej pomoci pre oznamovateľov korupcie, tzv. whistleblowerov. Základom by bola sieť firiem, ktoré by poskytli bezplatnú právnu pomoc ako aj spoločností, ktoré by takémuto človeku pomohli nájsť prácu či priamo ho zamestnať. Cieľom je posilniť ochotu postaviť sa korupcii. Podľa minuloročného prieskumu Transparency by korupciu polícii nahlásil len každý piaty občan. Hlavným dôvodom nízkeho počtu hlásení je obava z negatívnych dôsledkov oznámenia korupcie.

K zlepšeniu povesti práce v štátnej správe a podnieteniu angažovanosti mladých vo verejnom dianí má viesť aj séria prednášok na vysokých a stredných školách. Zároveň bude po britskom príklade Transparency iniciovať vytvorenie ceny pre úradníkov, ktorou chce prispieť k zvýšeniu povedomia o práci v štátnej správe a výnimočných počinoch v rámci nej. Doteraz takáto súťaž na Slovensku chýba.

Rozsah projektu bude závisieť od podpory firiem a občanov. Pridať sa môžu aj na stránke www.startlab.sk/statna-sprava-odolna-voci-korupcii. Štartovací balík 17-tisíc eur pre projekt poskytol Fond pre transparentné Slovensko, ktorý spravuje Nadácia Pontis. Vítaná je aj pomoc podnikov v zamestnávaní whistleblowerov, právnických firiem v ich zastupovaní, škôl v organizovaní prednášok či majiteľov kongresových priestorov pre školenia.

Aktivity projektu bude v Transparency viesť Zuzana Hlávková. Aktívne sa na nich bude podieľať aj Pavol Szalai, bývalý kolega Hlávkovej na ministerstve zahraničných vecí.

 

Gabriel Šípoš, riaditeľ Transparency

 

Pripájame prezentáciu z predstavenia projektu.