Menu Zavrieť

ONLINE KAMPANE PRED SPOJENÝMI VOĽBAMI 2022 MALI VIACERO SYSTÉMOVÝCH NEDOSTATKOV

Značnú časť kampane pred nedávnymi spojenými komunálnymi a župnými voľbami sa odohrala v online prostredí. Podľa odhadu Transparency International Slovensko tvorili výdavky na online propagáciu najmenej 14 percent z celkových viac ako 12 miliónov eur vynaložených na predvolebnú kampaň politickými stranami a kandidátmi.

Organizácia zaznamenala v rámci uskutočneného monitoringu viaceré systémové nedostatky s negatívnymi dopadmi na verejnú kontrolu. Zhrnuté sú v základnej Národnej správe zameriavajúcej sa na transparentnosť politickej reklamy v online prostredí, ktorá je aj predmetom novej pripravovanej legislatívy na európskej úrovni.

TIS ponúka aj širší regionálny európsky kontext, ktorým je základné porovnanie so situáciou v Česku, Poľsku a Maďarsku zhrnuté v Správe za región V4.  Oba dokumenty obsahujú návrhy niektorých opatrení, ktoré by mohli situáciu v danej oblasti sprehľadniť. Problematiku politickej reklamy v online prostredí bude podrobnejšie rozobraná v rozšírenej analýze v nasledujúcich mesiacoch.

 

Názov: Ako docieliť vyššiu transparentnosť v politickej reklame v rámci Vyšehradského regiónu
Autorstvo: Michal Piško, Ľuboš Kostelanský, Kristína Kroková
Téma: transparentnosť politickej reklamy
Anotácia:
Rok vydania: 2022
Vydavateľstvo: Transparency International Slovensko
Počet strán: 4
ISBN:
Jazyk: slovenský, anglický
Donor: Visegrad Fund
Kľúčové slová: politická reklama, transparentnosť, online inzercia, monitoring volieb
Keywords: political advertising, transparency, online advertising, election monitoring