Menu Zavrieť

Poisťovne o veľké PZP zákazky od ministerstiev nesúťažia

Takmer polovica veľkých verejných obstarávaní má len jedného uchádzača


Podľa novej štúdie Transparency až o 43% veľkých verejných obstarávaní v roku 2010 súťažila len jedna firma. Viac ako troch uchádzačov mala len štvrtina väčších obstarávaní vo verejnom sektore. V (objemom zákaziek váženom) priemere tak minulú rok na jednu nad- a podlimitnú zákazku pripadajú necelí dvaja uchádzači. A to sme zo štatistiky vyradili rámcové zmluvy, hoci aj tie sa dajú uzatvárať s viacerými uchádzačmi. Nie divu, že pri takej malej konkurencii ponúk verejný sektor často nakupuje predražene.

Miera konkurencie prirodzene nezáleží len od neochoty, nekompetentnosti, prípadne od zlého zámeru obstarávateľov pri nastavovaní podmienok pre uchádzačov či slabom zverejňovaní oznámení o súťaži. Pri niektorých predmetoch obstarávania je naozaj na trhu minimálna konkurencia. A tak neprekvapí, že zákazky na laboratórne či optické prístroje mávajú naozaj často len jedného súťažiaceho. Už  menej pochopiteľné je, prečo trpia aj tendre na dopravné služby či nákupy áut takou malou konkurenciou. V porovnaní s nimi majú obstarávania na poľnohospodárske, hotelové či odpadové služby takmer dvojnásobnú mieru súťaživosti.


A.      Poradie podľa predmetu obstarávania (klasifikácia podľa prvej úrovne slovníka verejného obstarávania CPV, rok 2010)

 

Príkladom oblasti verejných tendrov s takmer žiadnou konkurenciou je poskytovanie povinného zmluvného poistenia pri autách ministerstiev. Prehľad všetkých väčších tendrov za ostatné dva roky ukazuje, že s výnimkou jednej súťaže šlo opakovane o výber z jednej doručenej ponuky (doručenej v zmysle, že splnila kritériá účasti). Pritom ako majú vodiči možnosť zistiť každú jeseň, PZP je vysoko-konkurenčný sektor s desiatkou firiem.


B.      Obstarávanie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ministerstvami v rokoch 2009-11

 

Tendre na stavebné práce boli minulý rok tiež relatívne malo obsadzované uchádzačmi – na jednu súťaž pripadá len jeden a pol ponuky.  Majú to na svedomí ale skôr menšie zákazky od samospráv. Pri väčších zákazkách bola konkurencia zvyčajne vyššia. Aj medzi veľkými firmami sú však v súťaživosti veľké rozdiely. Napríklad Skanska vyhrala minulý rok 16 väčších zákaziek, pričom v priemere v týchto tendroch súťažilo viac ako šesť firiem. Stavbári zo Zippu zase vyhrali 11 veľkých verejných tendrov, pričom v priemere súťažili už len s jedným až dvoma ďalšími uchádzačmi.


C.      Poradie podľa dodávateľov (minimum 5 vyhratých zmlúv s celkovým objemom aspoň 10 mil. eur)

 

Charakter zákaziek je pre poradie v tabuľkách dôležitý faktor. Ale určite nevysvetľuje to, že kým v EÚ vo verejných zákazkách priemerne súťaží  štyri až päť firiem, u nás len zhruba dve. Podľa staršej štúdie Transparency tak prichádzame kvôli slabšej súťaživosti v tendroch o úspory vo výške 10-15% objemu peňazí, ktorý na obstarávanie dávame.


Gabriel Šípoš