Menu Zavrieť

Špeciálny register zmapoval koronadotácie za 2,8 miliardy eur. Odhalil kauzu Brigádnici

Po takmer 2,5 roku pandémie koronavírusu a viacerých vlnách, ktoré udreli aj na Slovensko, je situácia aj napriek miernemu letnému vzostupu nákaz v posledných mesiacoch konečne pokojnejšia.

Pomaly dobiehajú aj schémy štátnej pomoci, ktoré podnikateľom či zamestnancom v postihnutých odvetviach pomáhali prečkať najhoršie. Viaceré z nich sa, žiaľ, stali aj objektom záujmu pre špekulantov.

V Transparency International Slovensko sme preto dáta o koronapomoci od začiatku systematicky zbierali a analyzovali, pred rokom sme spolu so združením Alvaria spustili aj unikátny online register koronadotácií.

Podarilo sa nám v ňom zozbierať údaje zo šiestich schém dovedna za 2,8 miliardy eur pre takmer 185-tisíc prijímateľov. Dnes už je viacero zo schém uzatvorených a do registra pribúdajú už len menšie sumy. Takmer rok jeho prevádzky však mal z nášho pohľadu veľký zmysel.

Schránkoví brigádnici

Pri verejnej kontrole ho používali novinári, analytici i bežní občania, pri odhaľovaní káuz pomohol aj kolegom z Investigatívneho centra Jána Kuciaka či Nadácie zastavme korupciu. Viacero podvodných či podozrivých dotácií sme s jeho využitím odhalili aj my v Transparency.

Išlo napríklad o kauzu Brigádnici, kedy malá firma sídliaca na schránkovej adrese v centre Bratislavy a s pravdepodobnými bielymi koňmi v pozadí, dokázala zo schémy Ústredia práce na podporu zamestnanosti Prvá pomoc vytiahnuť viac ako 3,6 milióna eur. Prípadom sa dnes zaoberá Národná kriminálna agentúra.     

K vytvoreniu registra nás však neviedli len skúsenosti s Prvou pomocou, ale aj s opakovanými škandálmi pri preplácaní časti nájomného zatvoreným prevádzkam zo strany Ministerstva hospodárstva. Rezort ponechal priestor špekulantom tým, že vytvoril schému pomoci založenú len na deklarovanej výške nájomného, ktorú však nemusel žiadateľ nijako preukazovať.

Napríklad prievidzský Hotel Magura tak spolu so svojím prenajímateľom La Roche deklarovali zhruba 300-tisícové ročné nájomné, a tak dokázali vymámiť od štátu 133-tísíc eurovú dotáciu. Tieto kauzy nás utvrdili v tom, že vyplácanie dotácií je potrebné podrobne sledovať a analyzovať od začiatku do konca trvania procesu.

Od tabuliek k registru

Dáta zo sledovaných schém sme teda začali najprv zverejňovať na našej webovej stránke v podobe zoznamov poberateľov a výšky dotácií. Vlani v septembri sme spolu s Alvariou pomocou analytického nástroja Power BI vytvorili spomínanú priebežne aktualizovanú aplikáciu, ktorá okrem základných informácií poskytuje aj podrobnejšie analytické dáta v číselnej a grafickej podobe.

Užívateľ v nej nájde informácie o všetkých sledovaných schémach, a teda celkovú výšku dotácií, ktorá z nich bola vyplatená, medzi koľkých poberateľov a v akej výške bola rozdelená, základné štatistické údaje o priemerných a mediánových hodnotách za prijímateľov, prepojení nájomcov a prenajímateľov zo schémy Ministerstva hospodárstva (vzhľadom na možné profitovanie oboch strán zo schémy).

Pridanou hodnotou aplikácie je prepojenie na databázu Finstat, z ktorej sa preklápajú ekonomické informácie o jednotlivých firmách čerpajúcich dotácie.

Aplikácia tak okrem iného informuje aj o prerozdelení dotácií medzi rôzne odvetvia a jednotlivé kraje a tiež vizualizuje podiel dotácií na tržbách z predpandemického roku 2019 a rovnako tento podiel z pandemického roku 2020.

Schémy dobiehajú

Najväčšia schéma z hľadiska objemu poskytnutých dotácií aj počtu poberajúcich subjektov je jednoznačne práve schéma Prvej pomoci poskytovaná Ústredím práce.

Za dva roky sa prostredníctvom nej k 176-tisícom poberateľom dostalo 2,5 miliardy eur vyplácaných v období od marca 2020 až dodnes. Podávanie žiadostí bolo uzavretá koncom júna 2022, predpokladané vyplácanie posledných príspevkov má trvať do septembra tohto roku.

Priemerná výška príspevku na prijímateľa dosahuje 14-tisíc eur a prerozdelenie medzi krajmi vychádza spomedzi ostatných schém najrovnomernejšie.

Druhou najväčšou bola už tiež spomínaná schéma Ministerstva hospodárstva na pomoc so splácaním nájomného pre dočasne obmedzené prevádzky. Takmer 20-tisíc podnikateľom bolo prerozdelených 140,5 milióna eur.

Priemerná dotácia pre jednotlivcov dosahovala v porovnaní s ostatnými schémami najnižšiu hodnotu vo výške 7-tisíc eur. Vyplácanie schémy trvalo od júna 2020 a ukončenie vyplácania je naplánované na december 2022.

Zraniteľnosť schémy na podvodné konania, na ktoré sme od začiatku upozorňovali a podali v súvislosti s nimi aj viacero trestných oznámení, potvrdili aj následné kontroly ministerstva. Viacero trestných oznámení iniciovali aj oni, v novembri 2021 polícii nahlásili podvody za vyše 1,2 milióna eur.

Kultúra utrpela výrazne

V ďalších schémach zameraných na podporu súkromnej autobusovej dopravy, kultúry a kreatívneho priemyslu či cestovnému ruchu vyplatili ministerstvá takmer 11-tisíc žiadateľom zhruba 185 miliónov eur.

Ako ukazujú dáta na portáli, viaceré z týchto oblastí zaznamenali cez pandémiu naozaj výrazný prepad tržieb, a to aj napriek štátnej pomoci. Na obrázku vidieť príklad firiem pôsobiacich v odvetví kreatívneho priemyslu.

Oceňujeme, že niektoré ministerstvá začali po našej kritike taktiež zverejňovať zoznamy vyplatených dotácií, čo považujeme za dôležitý krok z hľadiska verejnej kontroly. Škoda, že viaceré tieto zoznamy sú zverejňované len v PDF formáte, v ktorej si užívateľ nanajvýš vie vyhľadať konkrétneho poberateľa dotácie a jej výšku, no ďalšia práca s dátami je značne sťažená.

Hoci viacero schém je už uzavretých a pri niektorých prebieha len doplácanie posledných žiadostí, pandémia, žiaľ, ešte nemusela povedať svoje posledné slovo.

Situáciu priebežne monitorujeme, dáta o štátnej pomoci kompletizujeme, náš register je však pripravený aj na prípadnú ďalšiu silnú vlnu. Dúfajme, že ak aj príde, Slovensko už bude pripravené lepšie. A to nielen z hľadiska transparentnosti a boja proti podvodom, ale najmä pri ochrane ľudských životov a zdravia.