Menu Zavrieť

Témou číslo 1 kampane 2022 boli cesty a doprava

Koľko ciest sa podarilo opraviť, koľko ciest sa nepodarilo opraviť, čo s „cestou smrti“, aké cestné projekty sa plánujú či mali by, kde budovať bus pruhy, pridávať bariéry a osvetlenie, ako znížiť ich preťaženie, prečo nešli na rekonštrukciu eurofondy a tak ďalej a tak podobne.

Slovom kampane pred sobotnými spojenými miestnymi a regionálnymi voľbami sa stali CESTY. Vyplýva to z analýzy vyše 3700 unikátnych (neopakujúcich sa) platených statusov na Facebooku, ktoré od začiatku kampane zverejnili kandidáti na županov a primátorov v mestách nad 30-tisíc obyvateľov. Vo vzorke, za ktorej spracovanie ďakujeme technologickej spoločnosti Gerulata Technologies, sme sledovali 117 stránok kandidátov, ktorí do platenej inzercie na sociálnej sieti investovali.

Slovo cesty (očistené od použitia napríklad v adresách objednávateľov) sa vo vzorke objavilo až 840-krát. Ak by sme vo výbere 30 najčastejšie spomínaných relevantných slov pripočítali aj pojmy doprava, mosty, variácie cyklodopravy, parkovanie a infraštruktúra, výskyt slov súvisiacich s dopravou by tvoril až štvrtinu najčastejších výrazov. Dopravu tak možno jednoznačne označiť za tému číslo 1 kampane.

Druhým a tretím najčastejším výrazom v platených statusoch kandidátov boli slová „práca“ (643) a „škola“ (564). Pojem “práca” sa vyskytuje v rôznych významoch, napríklad aj v súvislosti so spomínanými cestami (kvalita dochádzania autom do práce a pod.). Témou číslo 2 kampane tak zrejme boli školy, ktoré spadajú pod oba typy samosprávy. V prípade miest ide o základné či materské, v prípade žúp o stredné školy.

Vo vzorke stránok iba primátorských kandidátov sa medzi tieto tri témy ešte dostalo slovo „deti“. Aj to sa však podobne ako „práca“ vyskytovalo v rôznych tematických kontextoch. V statusoch župných kandidátov sa zas do tejto trojice vklinil pojem „sociálne“. Dáva to logiku, kraje sú zriaďovateľmi desiatok zariadení sociálnych služieb.

Z hodnotových slov sa v spoločnej vzorke županských aj primátorských kandidátov vysoko umiestnili najmä pojmy „zmena“ (7. najčastejšie, 447-krát), „spolupráca“ (8. miesto, 433 výskytov) a „dôvera“ (28. miesto, 128-krát).

Najčastejšie pojmy celej kampane vám prinášame aj graficky vizualizované. Grafy za kampane pre obe úrovne samosprávy nájdete v komentároch. Za spracovanie grafov ďakujeme aj nášmu dobrovoľníkovi Viktorovi Hrtánkovi.