Menu Zavrieť

Vláda chce brať boj proti korupcii vážne

Programové vyhlásenie vlády odráža snahu znížiť úroveň korupcie a zvýšiť transparentnosť verejného sektora na Slovensku. Je kompatibilné s odporúčaniami TIS a odráža predvolebné sľuby strán vládnej koalície.

Programové vyhlásenie vlády (PVV) predstavuje ambiciózny plán z hľadiska boja proti korupcii a zvyšovania transparentnosti vo verejnom sektore na Slovensku. Transparency International Slovensko (TIS) víta programové vyhlásenie vlády, ktoré je veľkým prísľubom pozitívnych zmien. TIS bude pozorne sledovať plnenie týchto sľubov a pravidelne poskytovať svoje hodnotenie.

PVV zahŕňa všetky oblasti, ktoré sú podľa TIS kľúčové pre boj proti korupcii a pre ktoré v marci 2010 pripravila vlastné odporúčania: štátna správa, dotácie a eurofondy; zákon o slobodnom prístupe k informáciám; verejné obstarávanie; súdnictvo; územná samospráva; financovanie politických strán a politikov; zdravotníctvo; polícia a médiá. Niektoré sú aj nad rámec odporúčaní.

Medzi kľúčové záväzky vlády patrí predovšetkým zverejňovanie všetkých zmlúv, faktúr a finančných transakcií týkajúcich sa verejných zdrojov na internete ako podmienka ich účinnosti; zavedenie elektronických aukcií ako povinnej formy obstarávania; prístup verejnej kontroly pri predaji, prenajímaní a verejnom obstarávaní;  zverejňovanie všetkých súdnych rozhodnutí na internete  a vytváranie podmienok na elektronické nahrávanie všetkých pojednávaní.

TEXT TLAČOVEJ SPRÁVY