Menu Zavrieť

Vyzývame MZ k verejnému vypočutiu kandidátov na post nového riaditeľa NOÚ

Meno nového šéfa Národného onkologického ústavu by sme podľa medializovaných informácií mali poznať už tento mesiac. Ministerstvo zdravotníctva sa však zdráha informovať o spôsobe, ako zrealizuje výberové konanie. Vzhľadom na personálne problémy NOÚ ako aj vyjadrenia časti zamestnancov o ohrození dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov, považujeme za kľúčové, aby ministerstvo zodpovedne pristúpilo k výberu a vyvrátilo tak obavy znepokojenej verejnosti. Listom sme preto vyzvali ministerku Andreu Kalavskú, aby otvorila výberové konanie verejnosti (list tu).

Dianie v NOÚ po prebratí vedenia ústavu Jozefom Valockým vzbudilo pochybnosť, či doterajší spôsob výberu nového riaditeľa dostatočne zohľadňuje požiadavky na manažérske zručnosti potrebné k vedeniu tohto vysokošpecializovaného odborného pracoviska. Z pohľadu možností verejnej kontroly považujeme doterajšie výberové konania za málo transparentné, čo podkopáva dôveru verejnosti, že výber prebieha bez politických tlakov.

Zhodnotenie predošlých výberových konaní preukázalo nielen žalostne slabý záujem o tieto posty – v prvých konaniach sa na pozíciu hlásilo v priemere 1,5 uchádzača, a to v podstate vtedajší riaditelia. Kriticky hodnotíme, že komisia vyberala riaditeľov nemocníc za zatvorenými dverami, na základe písomností a formálne preukázaných znalostí, formálneho posúdenia projektov stratégie rozvoja nemocnice bez osobných pohovorov s kandidátmi. I keď si ministerstvo prisvojilo časť našich odporúčaní, stále nekomplexné zverejnenie bodového hodnotenia neumožňovalo ani ex post verejnú kontrolu.

 

Z týchto dôvodov sme ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú oslovili s požiadavkou, aby prehodnotila doterajší postup výberu riaditeľa NOÚ a zvolila verejné vypočutie kandidátov za účasti odbornej verejnosti ako aj zástupcov zamestnancov NOÚ. Veríme, že ich odborná znalosť by bola relevantným príspevkom k správnemu zhodnotenia schopností kandidátov. Požadujeme, aby verejnosti bolo umožnené oboznámiť sa s víziou kandidátov o rozvoji NOÚ ako aj ich návrhmi riešenia personálnej krízy NOÚ.

 

Nikola Gurgoľová, nikola.gurgolova@transparency.sk
Projektová koordinátorka, Transparency International Slovensko