Menu Zavrieť

Vyzývame MZ k verejnému vypočutiu kandidátov na post nového riaditeľa NOÚ2 min čítania

Meno nového šéfa Národného onkologického ústavu by sme podľa medializovaných informácií mali poznať už tento mesiac. Ministerstvo zdravotníctva sa však zdráha informovať o spôsobe, ako zrealizuje výberové konanie. Vzhľadom na personálne problémy NOÚ ako aj vyjadrenia časti zamestnancov o ohrození dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov, považujeme za kľúčové, aby ministerstvo zodpovedne pristúpilo k výberu a vyvrátilo tak obavy znepokojenej verejnosti. Listom sme preto vyzvali ministerku Andreu Kalavskú, aby otvorila výberové konanie verejnosti (list tu).

Dianie v NOÚ po prebratí vedenia ústavu Jozefom Valockým vzbudilo pochybnosť, či doterajší spôsob výberu nového riaditeľa dostatočne zohľadňuje požiadavky na manažérske zručnosti potrebné k vedeniu tohto vysokošpecializovaného odborného pracoviska. Z pohľadu možností verejnej kontroly považujeme doterajšie výberové konania za málo transparentné, čo podkopáva dôveru verejnosti, že výber prebieha bez politických tlakov.

Zhodnotenie predošlých výberových konaní preukázalo nielen žalostne slabý záujem o tieto posty – v prvých konaniach sa na pozíciu hlásilo v priemere 1,5 uchádzača, a to v podstate vtedajší riaditelia. Kriticky hodnotíme, že komisia vyberala riaditeľov nemocníc za zatvorenými dverami, na základe písomností a formálne preukázaných znalostí, formálneho posúdenia projektov stratégie rozvoja nemocnice bez osobných pohovorov s kandidátmi. I keď si ministerstvo prisvojilo časť našich odporúčaní, stále nekomplexné zverejnenie bodového hodnotenia neumožňovalo ani ex post verejnú kontrolu.

 

Z týchto dôvodov sme ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú oslovili s požiadavkou, aby prehodnotila doterajší postup výberu riaditeľa NOÚ a zvolila verejné vypočutie kandidátov za účasti odbornej verejnosti ako aj zástupcov zamestnancov NOÚ. Veríme, že ich odborná znalosť by bola relevantným príspevkom k správnemu zhodnotenia schopností kandidátov. Požadujeme, aby verejnosti bolo umožnené oboznámiť sa s víziou kandidátov o rozvoji NOÚ ako aj ich návrhmi riešenia personálnej krízy NOÚ.

 

Nikola Gurgoľová, nikola.gurgolova@transparency.sk
Projektová koordinátorka, Transparency International Slovensko