Menu Zavrieť

Výsledky prvých výberových konaní ukázali, že ich transparentnosť pokrivkáva

V posledných mesiacoch ministerstvo zdravotníctva vypísalo niekoľko výberových konaní na nových šéfov štátnych nemocníc.

Niektoré z nich majú už aj víťaza, na ďalšie sa čaká. Nutnosť mať ich priebeh pod verejným drobnohľadom potvrdzujú aj najnovšie výsledky kontrol Najvyššieho kontrolného úradu. Ten konštatuje, že v nemocniciach absentuje vyvodzovanie zodpovednosti, dokonca to považuje za „jeden z vážnych trvalých problémov týchto organizácií, ktorý sa prenáša do celého systému zdravotníctva“ a odporúča hľadať „všetky zákonné možnosti, ktoré posilnia zodpovednosť manažmentu za dosahované výsledky“.

Kľúčovým predpokladom zodpovedného a kvalifikovaného manažmentu je zodpovedajúci výberový proces, ale i nastavenie vhodných motivácií cez odmeňovaciu politiku. Tá podľa našich zistení má štandardne oporu v ministerskej smernici. Podložiť dátami jej dodržiavanie nám však ministerstvo vierohodne nedokázalo.

Prvé zverejnené výsledky výberových konaní preukázali žalostne slabý záujem o tieto posty – doposiaľ sa na pozíciu hlásilo 1,5 uchádzača, a to v podstate doterajší riaditelia. Podobný výsledok malo i obsadenie nového vedenia štátnej poisťovne, kde vznikli polemiky, či snahou nebolo skôr potvrdiť vo funkcii politických nominantov, než objektívne zvoliť profesionálny manažment.

V Transparency sme sledovali záujem a kroky vedenia rezortu o transparentné výberové konania. V čase keď už niektoré prebiehali a ďalšie boli vyhlásené, sme ministerstvu adresovali odporúčania, ako posilniť transparentnosť, a teda dôveryhodnosť procesu. To znamená umožniť verejné vypočutie kandidátov, vopred oznámiť, kto bude sedieť vo výberovej komisii, definovať jasne metodiku hodnotenia a o všetkom informovať.

Výsledky prvých výberových konaní (dovedna 7 nemocníc) však ukázali, že ich transparentnosť pokrivkáva. Jediné dohľadateľné informácie na webe ministerstva, aj to často s veľkou námahou, boli samotné informácie o vyhlásení konania, predpokladoch a písomnostiach, ktoré treba doručiť do stanoveného dátumu. Čo sa týka zverejnenia výsledkov, je nutné vyzbrojiť sa dávkou trpezlivosti.

Z prvých 21 konaní sa verejnosť dozvie (ak ich vôbec nájde, my sme napr. nenašli výsledok na post generálneho riaditeľa UN Bratislava a ďalších 15) len to, aké bolo poradie a strohé vysvetlenie, že uchádzači boli vybraní na základe dosiahnutých bodov. Aký bol výsledný počet bodov, v čom bol víťaz úspešnejší od svojich súperov, nie je známe.

Kľúčové projekty stratégie rozvoja organizácie sú nelogicky zverejnené v samostatnej podsekcii, tak ich musíte párovať. Nie vždy sa vám to však podarí (opäť UN BA). Navyše, všetky informácie ministerstvo zverejnilo ex post.

Zmiešané pocity vyvolala odozva ministra na naše odporúčania. To, čo malo byť samozrejmosťou, sa ministerstvo odhodlalo zverejniť až po našej výzve. Prisľúbilo dodatočne zverejniť smernicu vysvetľujúcu postup pri výbere uchádzačov, zverejniť body za hodnotené zručnosti spolu so sumárnym počtom bodov – v aktuálnych výsledkoch z minulého týždňa už môžeme vidieť bodovanie.

Zišla by sa aj zápisnica z konania, ktorá by bodovanie obhájila. Namiesto podmienenia účasti na výberovom konaní súhlasom so sprístupnením profesijného životopisu či spomínaného projektu si ministerstvo súhlasy žiada ex post. Ministerstvo nám dokonca ozrejmilo, že výberový proces bol verejný. Zdá sa však, že akosi nedomyslelo, že bez zverejnenia tejto informácie a hlavne dátumu konania vypočutia ním de facto nedokáže byť.

V doterajších 36 výberových konaniach na generálnych, medicínskych a ekonomických riaditeľov nemocníc nebolo verejnosti umožnené overiť si splnenie predpokladov uchádzačov pre výkon ich funkcie. Čaká nás niekoľko ďalších výberových konaní, čo znamená aj ďalšiu príležitosť, keď nám ministerstvo môže dokázať, že to s transparentnosťou myslí naozaj vážne.

Nikola Gurgoľová, Kristína Kročková
Článok bol uverejnený v Zdravotníckych novinách dňa 8.9.2017