Menu Zavrieť

Malá veľká krajina. V turizme aj v tendroch.

Tvorcovia propagačných spotov o Slovensku majú pravdu. Slovensko je skutočne malá veľká krajina plná dobrých kamarátov. Dnes sa v článku pozrieme na skupinu kolegov pracujúcich  pre komárňanskú firmu Premier Consulting, ktorí získali od štátu podporu 320 tisíc z eurofondov na zákazky propagujúce turizmus na Slovensku a na to, ako sa tieto zákazky dostali od nich k právnemu zástupcovi tejto firmy.

Jedna firma a štyria obchodní zástupcovia

Premier Consulting je najväčšou poradenskou firmou pre čerpanie eurofondov na Slovensku. Jej hlavnou náplňou je písať projekty pre žiadateľov o eurofondy. Firma od roku 2003 zmanažovala takmer tisícku projektov za 285 milionov eur.
Pri tohtoročnej výzve sa v Premier Consultingu rozhodli, že nebudú len sprostredkovateľmi, ale rovno prijímateľmi eurofondov. Prostredníctvom svojich obchodných zástupcov zaregistrovali v januári štyri občianske združenia v štyroch rôznych častiach Slovenska (Horný a Dolný Zemplín, Liptov a Podunajsko). Z Programu rozvoja vidieka, ktorý má medzi prioritami aj rozvoj cestovného ruchu, dostane (po jeho finalizácii) každé združenie na svoj projekt granty po 80 tisíc eur. Občianske združenia si následne najali Premier Consulting, ako organizátora tendrov pre nákup počítačov a prípravu web stránky obsahujúcu okrem iného aj letecké snímky propagovaného regiónu (pri použití eurofondov musia aj neštátni prijímatelia veľké zákazky verejne tendrovať).

Už vo februári tieto verejné obstarávania vzbudili otázky. Spájanie dodávky informačného systému so schopnosťou vyhotoviť letecké snímky označil Peter Kunder z Aliancie Fair play v Hospodárskych novinách ako „vyložene diskriminačnúpožiadavku, keďže tvorba web stránok a leteckých snímok sú dve rozdielne služby, ktoré by pri rozdelení zákazky mohli prilákať viac konkurencie. Za diskriminačnú považuje túto podmienku z iného dôvodu aj Ján Gašpárek z MAPA Slovakia Digital, ktorý sám uvažoval o prihlásení sa do týchto súťaží. Gašpárek tvrdí, že zhotovenie leteckej fotografie je v súčasnosti možné vykonať viacerými spôsobmi. Preto je podľa neho požiadavka, aby uchádzač deklaroval počas súťaže spôsobilosť leteckého personálu jednoznačne diskriminačná. Podobne Petr Lněnička z českej firmy 2 M STUDIO, ktorá pôsobí v biznise už sedem rokov nám povedal, že za posledné roky nezaznamenal výberové konanie, kde by boli web a fotky takto spojené. Ako príklad zvyčajného postupu uviedol obstarávania pre vytvorenie propagačného portálu Karlovarského kraja. Tu prebehli dve súťaže – jedna na vytvorenie samostatnej stránky a druhá na dodanie fotiek a videa.

Navyše, niektoré ustanovenia zmluvy, ktorá bola priložená k súťažným podkladom, pôsobia pre dodávateľa nevýhodne a jedna klauzula dokonca vyvoláva otázku, či nie je v rozpore so zákonom. Tento bod totiž požaduje, aby sa dodávateľ vzdal svojich osobnostných práv k dielu. Avšak, ako nám povedala Michala Hašková z advokátskej kancelárie Nechala & Co., autorský zákon hovorí, že tieto práva sú neprevoditeľné, teda autor sa ich nemôže vzdať.

Okrem toho, zmluva obsahuje ďalšie neštandardné ustanovenia. Napríklad začatie doby vykonania diela je stanovené formou doručenia výzvy v časovom období dlhšom ako jeden rok. To znamená, že dodávateľ by mal mať na vlastné náklady neustále počas spomenutého obdobia pripravené zdroje na vykonanie diela, a v prípade doručenia výzvy musí dielo dodať do štyroch mesiacov. Objednávateľ však výzvu nemusí vôbec zaslať, pričom v takom prípade zmluva zanikne bez akejkoľvek možnosti refundácie nákladov dodávateľa. Aj ustanovenia o odstúpení od zmluvy sú výhodné pre obstarávateľa: ten môže odstúpiť od nej hocikedy bez zdôvodnenia, a to dňom doručenia oznámenia o tejto skutočnosti.

Podľa konateľa Premier Consulting Miroslava Lopatu pri takomto formulovaní zmluvy im šlo najmä o to, ako najlepšie chrániť záujmy obstarávateľa a „sprostredkovane aj …daňových poplatníkov. A preto nastavili podmienky tak, aby sa prihlásil silný a schopný dodávateľ. Akýkoľvek rozpor s autorským zákonom odmieta a ustanovenia zmluvy považuje za štandardné.

Cesta eurofondov cez Premier Consulting

Pre zväčšenie kliknite na obrázok Zdroj: Transparency, grafika : Eva Goncalvesová

„Traja“ uchádzači a dvaja spolužiaci

Do všetkých štyroch tendrov sa prihlásili po dve firmy. Firma T-MAPY, ktorá funguje od roku 1992 a podala ponuku do všetkých súťaží, bola z obstarávaní vylúčená, pretože vo viacerých bodoch pozmenila ponúknutú (a nemeniteľnú) zmluvu tak, aby táto bola pre ňu prijateľnejšia.

Takto nakoniec ostal v každom obstarávaní jediný – a nakoniec úspešný účastník: v dvoch Creasoft a v ďalších dvoch Modern media. Obe tieto firmy vlastní tá istá osoba – právny zástupca Premier Consultingu a spolužiak Lopatu Marcel Moravčík. Podľa Lopatu ide o náhodu a s Moravčíkom sa o tendroch pred ich vypísaním vraj nebavil. Moravčík nám zas povedal, že sa o týchto obstarávaniach dozvedel z internetu, keďže sledovanie Vestníka úradu pre verejné obstarávanie patrí k jeho práci.

Creasoft aj Modern media sú úplne nové firmy. Vznikli len štyri, resp. päť dní pred registráciou občianskych združení, ktoré zákazky z eurofondov zadávali.

Dve firmy a žiadne skúsenosti

Zaujímalo nás, ako si dve čerstvo založené firmy poradili s podmienkou preukázať doklad o technickej spôsobilosti leteckého prostriedku a ako preukázali, že za posledné 3 roky zrealizovali aspoň jednu dodávku, ktorej predmetom bolo vyhotovenie a uvedenie do prevádzky on-line informačného systému pre cestovný ruch.

Podľa Moravčíka to preukázali kapacitami inej osoby. Podľa jeho slov sa jedná o etablovanú firmu s kvalitnými referenciami. Ako Moravčík, tak aj Lopata nám odmietli prezradiť meno tejto firmy, napriek tomu, že ako subdodávateľ bude de facto platená z verejných peňazí. Vraj majú zlé skúsenosti s novinármi a táto firma si medializáciu neželá.

Zhrnuté a podčiarknuté: Zadávatelia zákazky a koneční víťazi sú prepojení na jednu firmu, ktorou je zhodou okolností poradca obstarávaní a ich organizátor – Premier Consulting.

Takéto prepojenie vzbudzuje vážne otázky ohľadom možného konfliktu záujmov v týchto obstarávaniach.

Podporujú politikov

V Transparency International dlhodobo upozorňujeme na prepojenia medzi politickými stranami a vplyvnými podnikateľmi. Počas prípravy tohto článku sme zistili, že koncom minulého roka Lopata spolu s druhým konateľom Premier Consulting Miroslavom Švecom podporili sumou 50 tisíc eur vznik Lipšicovho hnutia Nová väčšina – Dohoda. Stali sa tak jeho najväčšími sponzormi v roku 2012.

Nova vo svojom programe uvádza: „Poctivosť sa musí vyplácať viac ako nepoctivosť, pracovitosť viac ako lenivosť. V každej životnej situácii musí rozhodovať rovnosť príležitostí, férové a jednoznačné pravidlá, a nie známosti, spoločenské postavenie alebo peniaze. Každý, kto poruší zákon, nech je akokoľvek vplyvný a bohatý, musí niesť zodpovednosť. Slušní ľudia musia mať na Slovensku navrch.“

Pod to sa radi podpíšeme aj my.

Ján Ondruš

Ak sa Vám článok páčil a radi by ste videli viac podobných štúdií verejných obstarávaní, zvážte prosím svoju podporu pre Transparency.

Článok je súčasťou dvojročného projektu Monitoring verejného obstarávania, ktorý bol podporený sumou 87 750 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom Fondu je rozvoj advokačných a watch-dogových aktivít.

pošli na vybrali.sme.sk

Podporte náš boj proti korupcii