Menu Zavrieť

TÉMY TRANSPARETNOSTI OTVÁRAME AJ V ŠKOLSTVE

Počas štvrtého marcového víkendu (22.-24. marca 2019) zorganizovala Transparency International Slovensko prvý pilotný seminár zameraný na témy zvyšovania transparentnosti, boja proti korupcii, klientelizmu a plytvaniu v školstve. Podobné semináre organizujeme už 15 rokov najmä v oblasti samosprávy, stále častejšie sa však stretávame aj s požiadavkou rozšíriť školenia pre aktívnych ľudí aj z ďalších oblastí. Veľkou pridanou hodnotou týchto viacdňových školení nie je len prehlbovanie zručností a vedomostí, ale aj sieťovanie ľudí s podobnými názormi a skúsenosťami z celého Slovenska. Tí potom často dokážu strhnúť záujemcov o zmenu a aktivizmus vo svojich regiónoch ale aj v celom Slovensku.

Seminár o transparentnosti v školstve

Seminára vo vzdelávacom centre Zaježová na Strednom Slovensku sa zúčastnili zhruba tri desiatky učiteľov, riaditeľov škôl, miestnych poslancov – aktívnych v školských komisiách či radách škôl, ale aj aktívnych rodičov školopovinných detí. Diskutovať s nami prišli napríklad aj bývalý minister školstva a ex-primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove a predseda Komisie školstva v Prešovskom VÚC Marián Damankoš, učiteľ a prevádzkovateľ portálu Lepšia geografia Peter Farárik, Vladimír Crmoman zo Slovenskej komory učiteľov,  Sylvia Kopnická z Najvyššieho kontrolného úradu SR alebo Anna Chlupíková zo ZŠ Nováky.

Sami sme boli v Transparency zvedaví, aké skúsenosti a názory budú mať o témach transparentnosti a efektivity ľudia z prostredia školstva. Tieto témy sú totiž zväčša v zákryte chronických problémov školstva akými sú nízke platy učiteľov, klesajúci status i záujem o toto povolanie, zhoršujúce sa výsledky žiakov, nedotiahnutá reforma vzdelávania či modernizačný dlh budov.

Závery semináru možno zhrnúť v jednej zlej a v jednej dobrej správe. Tou zlou je, že spomínané problémy gniavia slovenské školstvo zrejme oveľa viac, ako sme sa nazdávali. A tou dobrou – že aj v tejto oblasti existuje veľké množstvo čestných a zanietených ľudí, ktorí sa s týmto stavom odmietajú zmieriť. Toto poznanie, ako aj mimoriadne pozitívne reakcie účastníkov na školenie, sú pre nás motiváciou pokúsiť sa v podobných seminároch pokračovať aj v oblasti školstva.

Program aj niektoré prezentácie z prednášok z aktuálneho semináru si môžete pozrieť tu:

2019_Program_Seminar-skolstvo-TIS

Damankoš-Prezentacia_transparentnosť_v_škole-TIS

NKU-Kopnicka-prezentacia_TIS

Chlupikova_Prezentacia_TIS_Zaježová

Za podporu ďakujeme