Názov: Konflikt záujmov, etika, etický kódex vo verejnej správe
Autorstvo: Emília Sičáková, Daniela Zemanovičová
Téma: Ostatné
Anotácia: Publikácia skúma záujmy v spoločnosti, vzťah verejnej správy a občana, trendy v reorganizácii verejnej správy v zahraničí, ako i odporúčaný postup pri etickej reforme verejnej správy v SR.
Rok vydania: 2000
Vydavateľstvo: CPHR-TIS
Počet strán: 96
ISBN:
Jazyk: slovenský
Donor:
Kľúčové slová: Konflikt záujmov, Korupcia, Verejná správa
Keywords:
Stiahnuť publikáciu