Menu Zavrieť

Protikorupčná agenda v činnosti vybraných slovenských politikov (1998-2008)

Názov: Protikorupčná agenda v činnosti vybraných slovenských politikov (1998-2008)
Autorstvo: Grigorij Mesežnikov
Téma: Ostatné
Anotácia: Štúdia sa venuje identifikácii rovín, v ktorých politici narábajú s problematikou boja proti korupcii, od tvorby praktických opatrení až po využívanie témy korupcie na oslovenie voličov. Následne analyzuje výnosy a náklady protikorupčnej agendy v činnosti politických aktérov a na základe toho vymedzuje kategórie politikov, ktorí konkrétnejšie pracovali s problematikou korupcie v uvedenom období. Štúdia bola vypracovaná v rámci projektu zameraného na skúmanie širších spoločensko-politických súvislostí korupcie na Slovensku.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Transparency International Slovakia
Počet strán: 0
ISBN:
Jazyk: slovenský
Donor:
Kľúčové slová: Politické strany, Financovanie, Korupcia, Výnosy, Náklady
Keywords:
Stiahnuť publikáciu