Ľudia

Gabriel Šípoš
riaditeľ
sipos@transparency.sk
LinkedIn
Vyštudoval ekonómiu a politológiu na Stredoeurópskej univerzite (CEU) v Budapešti (1996-99), a žurnalistiku na Academia Istropolitana Nova v Bratislave (2000/2001). Od roku 2001 pracoval ako analytik v inštitúte INEKO, predovšetkým na projekte zlepšovania profesionality a etiky médií – blogu Slovak Press Watch. Riaditeľom TIS je od roku 2009.
Do funkcie je zvolený do 5.12.2021.
Michal Piško
projektový koordinátor
pisko@transparency.sk
LinkedIn
Po absolvovaní štúdia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v roku 2003 sa zamestnal v Denníku SME, v ktorom pôsobil ako redaktor domáceho spravodajstva 11 rokov. Od januára 2015 pôsobí v Transparency International Slovensko, kde má na starosti projekty o samospráve a štátnych firmách, rebríčky transparentnosti, ako aj výskum o korupcii v týchto oblastiach.
Nikola Gurgoľová
projektová koordinátorka
nikola.gurgolova@transparency.sk
LinkedIn
Vyštudovala verejnú správu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V magisterskom štúdiu pokračovala na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave v odbore verejná politika. Počas štúdia absolvovala stáž na úrade Bratislavského samosprávneho kraja, taktiež u poslanca NRSR. V Transparency pôsobí od roku 2015, venuje sa transparentnosti v zdravotníctve a vypomáha s chodom kancelárie.
Eva Bilená
projektová koordinátorka
eva.bilena@transparency.sk
Vyštudovala Verejnú ekonómiu a správu (Ing.) na Masarykovej univerzite v Brne. Počas štúdia pracovala v environmentálne zameranej organizácii Hnutí DUHA – Friends of the Earth na finančnom oddelení. V TIS pracuje od roku 2018 v oblasti samosprávy a vypomáha s chodom kancelárie.
Ľuboš Kostelanský
projektový koordinátor
lubos.kostelansky@transparency.sk
Po 15-ročnej novinárskej praxi v týždenníku Trenčianske noviny, denníkoch Pravda a Hospodárske Noviny a v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky pôsobí od septembra 2018 v Transparency International Slovensko. Venuje sa oblastiam samosprávy a justície, ako aj investigatívnej činnosti.
Lukáš Zajac
projektový koordinátor
lukas.zajac@transparency.sk
LinkedIn
Vyštudoval geografiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 2004 pracoval v mimovládnej organizácii Človek v ohrození, kde sa venoval predovšetkým vzdelávacím projektom – zo zameraním na globálne vzdelávanie. Pôsobil tiež v medzinárodnej neziskovej organizácii Habitat for Humanity. V Transparency pracuje od roku 2018.
Oliver Fecsu
právnik
oliver.fecsu@transparency.sk
Vyštudoval právo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po ukončení magisterského štúdia získal na Právnickej fakulte UPJŠ doktorát (JUDr.). Počas štúdia absolvoval prax na krajskej prokuratúre a na okresnom súde. Pôsobil v súkromnom sektore v ekonomickej oblasti. V Transparency pracuje od roku 2018.
Róbert Pakan
finančný manažér
robert.pakan@transparency.sk
LinkedIn
Vyštudoval ekonómiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Od roku 2008 pracoval v audite a neskôr ako analytik v IBM a Johnson Controls. Tiež pôsobí v oblasti ľudských práv, kultúry LGBTI menšín a zasadzuje sa v boji proti radikalizácii a extrémizmu. Je riaditeľom Divadelného festivalu Drama Queer a pravidelne prispieva do ľudskoprávneho magazínu QYS. Je zodpovedný za koordinovanie projektu Operačného programu Efektívna verejná správa. Finančným manažérom v Transparency je od roku 2018.
Zuzana Grochalová
fundraiserka, projektová koordinátorka
zuzana.grochalova@transparency.sk
LinkedIn
Vyštudovala kulturológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, dva semestre strávila na Palackého univerzite v Olomouci a jeden na Jagielonskej univerzite v Krakove. Pracovala v neziskovom sektore na pozíciách koordinátorky štipendijných programov a špecialistky komunikácie. V Transparency pracuje od roku 2018.
Eduard Marček
fundraiser
eduard.marcek@transparency.sk
LinkedIn
Vyštudoval obchod a marketing (Ing.) na Ekonomickej univerzite, sociológiu (MA) na Stredoeurópskej univerzite (CEU) vo Varšave a doktorát z verejnej ekonómie (PhD.) na Masarykovej univerzite v Brne. Pracoval ako konzultant pre viacero organizácií, stojí na čele Slovenského centra fundraisingu a je viceprezidentom Európskej fundraisingovej asociácie. V Transparency pracuje od roku 2018.

EXTERNAL COLLEAGUES

Vladimír Pirošík
Consultant
pirosik@changenet.sk
He graduated from the Faculty of Law of the Comenius University in Bratislava. As an external consultant for TI Slovakia he focuses on public control of those in power, particularly in regional and local self-governance. Since 2006, he has been a member of the Municipal Parliament in Banská Bystrica.
Zuzana Karovičová
Účtovníčka
karovicova@transparency.sk

BOARD MEMBERS

The role of the Board is to determine the strategy of the organization, assist with fundraising, appoint the director and supervise his/her work. According to the Statute, Board members are elected for a period of seven years.

Aktuálny register záujmov vedúcich predstaviteľov/iek Transparency International Slovensko.

Martin Šuster
Chairman
He holds a PhD. degree from the University of Maryland in the US. Since 2007, he works as director of research at the National Bank of Slovakia. Between 2007 and 2009, he managed the information campaign for euro adoption in Slovakia. He lectures in Economics (including the influence of corruption on economy) at the University of Economics as well as the Comenius University in Bratislava. He is the vice-chairman of the Slovak Economic Association.
He is elected to the position of Chairman until 5th December 2024.
Emília Sičáková-Beblavá She graduated from the Comenius University in Bratislava where she also finished her doctoral studies. She held various research fellowships, including fellowshipsat the Georgetown University, Yale University and the World Bank. She also worked as researcher for the Centre for Economic Development. Between 1998 and 2009, she was the president of Transparency International Slovakia. Her research interest lies with the public sector, mainly in terms of transparency, ethics, corruption and public control. She heads the Institute of Public Policy of the Faculty of Social and Economic Sciences of the Comenius University. She actively attends conferences, focuses on her research work and publishes regularly. She is elected to the position until 23rd May 2020.
Péter Hunčík He acted as advisor to the ex-president of former Czechoslovakia Vaclav Havel between  1990 and 1992. He co-founded the NOVA TV channel. For ten years, he led the Sándor Márai Foundation. He is a successful writer and he works as psychiatrist. He isa member of the editorial board of Dennik N daily.
He is elected to the position until 19th November 2022.
Samuel Spáč He graduated in Political Science (Bc.) from Comenius University in Bratislava in 2011 and from the Central European University in Budapest (M.A.) in 2013. His research interest lies with issues of democratization and rule of law with a special focus on the judiciary. He works as research assistant at the Judicial Studies Institute at Masaryk University in Brno and at the Department ofPolitical Science at Comenius University in Bratislava.
He is elected to the position until 5th December 2024.