Menu Close

Najlepšie protikorupčné programy majú SaS a SDKÚ-DS

Z porovnania predvolebných programov všetkých 18 kandidujúcich strán a hnutí vyplynulo, že stranami s  najkvalitnejšími programami v oblasti boja proti korupcii SaS a SDKÚ-DS. Spolu so stranami KDH a Most – Híd (3. a 4. miesto) sú zároveň jedinými, ktoré ponúkajú dostatočne obsiahle programy na to, aby mali v prípade účasti vo vláde potenciál reálne znížiť úroveň korupcie na Slovensku.

Programy zvyšných strán sa obsahujú len minimum návrhov opatrení a obmedzujú sa len na všeobecné zmienky o potrebe niečo urobiť. Na piatom mieste skončila s odstupom strana Smer-SD, na 6. SMK a na 7. až 9. mieste sú KSS, SNS a Únia – Strana pre Slovensko. Z ôsmych strán, ktoré majú podľa prieskumov verejnej mienky najväčšiu šancu sa dostať do parlamentu, má najslabší potenciál verejný protikorupčný program ĽS-HZDS. (kliknite na tabuľku vpravo)

Programové návrhy boli hodnotené v šiestich oblastiach – rozsah a kvalita zverejňovania informácií; verejné obstarávanie; súdnictvo a polícia; úprava majetkových priznaní, konfliktov záujmov  a financovania politických strán; transparentnosť samosprávy; a oblasti úplatkárstva vo verejných službách ako sú zdravotníctvo, dopravná polícia či podnikanie. Maximálny možný počet získaných bodov bol 30, minimum 0.

V priemere najlepšie vypracovanou oblasťou bolo súdnictvo, ktorému podľa strán v súlade s odporúčaniami TIS chýba vyššia transparentnosť (zverejňovanie rozsudkov, nahrávanie pojednávaní), ako aj kvalita súdnych rozhodnutí (prísnejší a otvorenejší výber sudcov, hodnotenia sudcov). Druhou najlepšie pokrytou oblasťou bol prístup verejnosti k informáciám, kde medzi návrhmi dominuje zverejňovanie všetkých zmlúv týkajúcich sa verejných financií v užívateľsky priateľských databázach na internete. Naopak, strany sa v programoch najmenej špecificky venovali problémom korupcie v činnosti samosprávnych orgánov a úplne ignorovali potrebu sprísniť kontrolu a ustanoviť nezávislý dozor financovania politických strán.

Z porovnania predvolebných programov strán v rokoch 2006 a 2010 vyplýva, že kvalita a rozsah ich protikorupčných návrhov súvisia skôr s dlhodobými prioritami strán, nie ich pôsobením vo vláde alebo opozícii. Sľubované opatrenia v boji proti korupcii od SDKÚ patrili k najlepšie hodnoteným aj v roku 2006. Na druhej strane, programy SNS a HZDS patria z parlamentných strán k najhorším rovnako ako tomu bolo pred štyrmi rokmi. Pritom strany, ktoré boli v opozícii počas minulých volieb kandidujú teraz z pozície koalície, a naopak.

 

Metodológia hodnotenia

Hodnotených bolo šesť oblastí, v ktorých sa opakovane vyskytuje problém nízkej transparentnosti a potenciálu pre korupciu:

–         rozsah a forma zverejňovanie informácií, sloboda médií

–         verejné obstarávanie, lobing pri legislatíve, výber politík vládou

–         súdnictvo, prokuratúra, polícia

–         financovanie politických strán, úprava konfliktu záujmov, imunita poslancov, majetkové priznania

–         územná samospráva (prístup verejnosti, kontrola výdavkov, financovanie politikov)

–         drobné úplatkárstvo (zdravotníctvo, dopravná polícia, podnikanie)

Každá z oblastí mala rovnakú váhu na celkovom výsledku. Strany mohli v každej oblasti získať maximum 5 bodov. Celkové maximum teda bolo 30, minimum 0 bodov. V jednotlivých oblastiach sa získavali body podľa  nasledovnej klasifikácie.

Počet bodov

Obsah vo volebnom programe

0

Bez zmienky v programe

1

Všeobecná zmienka o probléme korupcie a nutnosti ju znížiť

2

Všeobecná zmienka, no s konkrétnymi oblasťami, ktoré treba riešiť

3

Návrhy konkrétnych, hoci väčšinou neefektívnych riešení

4

Konkrétne návrhy riešení, niektoré efektívne, niektoré nie

5

Konkrétne a efektívne návrhy nástrojov riešení

Pri hodnotení efektívnosti riešení sme vychádzali z odporúčaní, ktoré TIS predstavuje v  dokumente Protikorupčné minimum 2010.

Pozn. Tri politické strany (Združenie robotníkov Slovenska, Strana rómskej koalície a Paliho Kapurková) nepredložili do 10.mája verejnosti svoje predvolebné programy.

Pozrite si výber protikorupčných častí volebných programov z pohľadu korupcie.

 

Gabriel Šípoš

Related Posts

  • Tab Title 1
  • Tab Title 2
  • Tab Title 3

Bránime kľúčový nástroj občianskej kontroly – právo pýtať si od štátu informácie. Kontroluje férovosť a financovanie volieb. A berieme na zodpovednosť aj médiá, aby tu existovala aj vecná, nie zaujatá, konšpirátorská či povrchná kritika práce novinárov.

Suma, ktorú na parlamentné voľby vynaložili strany v roku 2020, bola historicky najvyššia

Zdroj: Volebné výkazy strán

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.