Menu Zavrieť

Ako znížiť korupciu pri dopravných pokutách?

Budú na dopravných policajtov stačiť kamery?

Ďalšími z návrhov, ktoré Transparency International Slovensko (TIS) odporúča je:

Urýchliť zavedenie kamerového systému pre kontrolu práce dopravnej polície pri vymáhaní zákonov

a

Znížiť/odstrániť flexibilitu dopravných policajtov pri rozhodovaní o pokutách zavedením tabuľkového systému s odstupňovaním sankcií podľa okolností a závažnosti priestupkov.

Keďže už avizované zavedenie kamerového systému je skôr vec finančných prostriedkov ako politickej vôle, TIS ponúka aj lacnejšiu a rýchlejšiu alternatívu.

Momentálny stav

Ministerstvo vnútra vydalo interný predpis – sadzobník pokút, ktorý je však nezáväzný a má len odporúčaciu hodnotu. To v praxi znamená, že aj keď interný predpis hovorí o pokute do 100 eur pri prekročení určitej rýchlosti (o viac ako 20 km/h), policajt nie je povinný takúto pokutu uložiť. Zákon o priestupkoch (č. 372/1990 Zb.) mu umožňuje uložiť pokutu až do 650 eur za prekročenie rýchlosti. Teda je len na policajtovi či sa bude držať interných predpisov alebo udelí ľubovoľnú pokutu až do uvedenej výšky. Flexibilita je dobrá vec pre zodpovedných policajtov, ktorí si vykonávajú prácu vzorovo. Jestvuje však potenciál pre korupciu (navyše v slovenskej spoločnosti a pri polícii stále považovaný za závažný problém*), keďže o závažnosti a okolnostiach rozhoduje jednotlivý policajt. Práve preto dochádza k možnému korupčnému správaniu nielen príslušníkov dopravnej polície, ale aj samotných občanov. Tí si uvedomujú, že je len na policajtovi, akú výšku pokuty udelí a preto môžu sami navrhnúť korupčné riešenie priestupku.

*Podľa údajov posledného prieskumu Focus, považujú občania políciu za 4. najrozšírenejšiu oblasť úplatkárstva. Je to práve dopravná polícia, s ktorou ľudia prichádzajú do kontaktu najčastejšie.

Inšpirácia zo zahraničia

Priestupky je potrebné zadefinovať nielen sumou ale aj závažnosťou okolností. Podľa Jozefa Drahovského, sú v zahraničí oveľa jasnejšie definované priestupky a vodiči sa majú možnosť dozvedieť, aká presná pokuta im oficiálne hrozí. Napríklad v Nemecku efektívne využívajú elektroniku pri meraní rýchlosti a tiež pri udeľovaní pokút. Systém kamier nielen odmeria rýchlosť a pošle bloček vinníkovi, ale dokonca počíta prejdené sekundy napríklad od naskočenia červenej. Čiže v praxi ten, kto prejde na červenú jednu sekundu po tom čo naskočí, platí nižšiu pokutu ako ten, ktorý prejde 5 sekúnd po naskočení červenej. Senzor zachytáva prednú nápravu auta.

Možné riešenie na Slovensku

TIS navrhuje znížiť alebo úplne odstrániť flexibilitu dopravných policajtov pri rozhodovaní o pokutách. Navrhujeme zaviesť záväzný tabuľkový systém s odstupňovaním sankcií podľa okolností a závažnosti priestupkov. Pokuty by teda mali byť jasne odstupňované a definované, na rozdiel od súčasného stavu, kedy záleží na interpretácii a posúdení policajta. Napríklad pri prekročení rýchlosti na prechode pre chodcov, by vinník zaplatil vyššiu pokutu ako pri prekročení rovnakej rýchlosti (o rovnakú hodnotu rýchlosti: napr. o 20 km/h) na diaľnici (viď tabuľka nižšie). Pri výnimočných situáciách, ako napr. prevoz tehotnej ženy do nemocnice, je porušenie pravidiel dovolené a zákon definuje tieto možnosti úspešne. Preto sa flexibilita udeľovania pokút na takéto prípady nevzťahuje a nie je preto potrebná.

pokuty_tabulkapokuty_graf

Ale…

Niektoré pravidlá však nemôžu byť aplikované všeobecne. Navyše, vytvorenie neformálnych pravidiel alebo odporúčaní môže viesť k jednoduchšiemu, rýchlejšiemu a môže tiež spieť ku spravodlivejšiemu rozhodovaniu. To však platí len za predpokladu, že vylúčime korupčný potenciál pri rozhodovaní, ktorý je pri udeľovaní pokút a v slovenských podmienkach stále veľmi vysoký.

Pozri aj:

Vďaka patrí pánovi Jozefovi Drahovskému, s ktorým autor konzultoval opatrenia.

Tomáš Jacko