Menu Zavrieť

Čo robí samosprávy transparentnejšími?

Slovenské mestá sú transparentnejšie ako maďarské

Minulý rok sme spolu s kolegami v maďarskej Transparency urobili porovnanie otvorenosti troch desiatok miest na jednej i druhej strane Dunaja. Pri dvoch mestách v oboch krajinách (na Slovensku v Banskej Bystrici a bratislavskej mestskej časti Ružinov, v Maďarsku v mestách Salgótarján a Tatabánya) sme spravili hĺbkové audity. Čo sme zistili?

Porovnanie štyroch miest naznačuje, že slovenské mestá majú o niečo transparentnejšie a prísnejšie pravidlá. Významná časť z nich je tvorená národnými nedávno schválenými reguláciami, ako napr. povinné zverejňovanie zmlúv na webe, používanie elektronických aukcií pri obstarávaní či programové rozpočtovanie vrátane delenia výdavkov na bežné a kapitálové.

V maďarských obciach nie je nezvyklé márne hľadať na ich webových stránkach akýkoľvek dokument týkajúci sa rozpočtu, kým u nás je to problémom výnimočne. Naopak silnejšou stránkou maďarských samospráv je uskutočňovanie výberových konaní na pozície zamestnancov úradov. Mestá oboch krajín zápasia hlavne s nedostatkom transparentnosti  pri verejných obstarávaniach a predajoch či prenájmoch majetku.

Celkovo sa teda zdá, že miestne podmienky či snáď konkurencia medzi mestami vytvárajú len slabý tlak na úroveň transparentnosti. Ďaleko významnejší je tlak národných parlamentov.

K faktorom, ktoré transparentnosť miest ovplyvňujú, i keď nie rozhodujúco, patria veľkosť miest a politická orientácia starostov. Vysvetlením prvého zrejme je, že vo väčších mestách je aj väčšia sila a rozmanitosť miestnej komunity, médií, aktivistov – inými slovami, viac ľudí dozerá na mocných.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: autor, veľkosť podľa počtu obyvateľov, skóre transparentnosti na vodorovnej osi je maximum 100, minimum 0.

Politická príslušnosť  starostov sa zvykne na samosprávnej úrovni vyhlasovať za málo podstatnú oproti veľkej politike, ale v rebríčkoch Transparency (pozri aj rebríček 100 miest z roku 2010 či porovnanie kvality zverejňovania zmlúv mestami minulý rok) opakovane vychádza, že viac k transparentnosti smerujú opatrenia pravicových starostov. Zatiaľ jedinou výnimkou, no pri malej vzorke 8 žúp, je najlepšia priečka pre samosprávny kraj vedeným kandidátom Smeru za rok 2011. V každom prípade aj najnovšia vzorka 29 slovenských miest ukazuje, že pravica má aspoň v oblasti transparentnosti úspešnejších starostov.


Zdroj: autor (medzi pravicu bol zahrnutý aj starosta za SMK, a to podľa preferovaných politických partneroch a hlasovaní zástupcov týchto strán na centrálnej úrovni; z rovnakých dôvodov bol do ľavice zaradený starosta za HZDS)


Projekt skúmania transparentnosti slovenských a maďarských miest podporil Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce MR-SR a projektu Budovanie sietí pre zvýšenie kapacít na posilnenie udržateľnosti transparentných miestnych samospráv na Slovensku a v Maďarsku.

http://www.husk-cbc.eu/