Menu Zavrieť

Etický kódex a Pakt integrity vo verejnom obstarávaní

Názov: Etický kódex a Pakt integrity vo verejnom obstarávaní
Autorstvo: Juraj Nemec, Jiří Vlach
Téma: Obstarávanie
Anotácia: Cieľom predkladanej štúdie je poukázať na základné súvislosti a problémy spojené s prípravou a uplatňovaním Etického kódexu verejného obstarávania a Paktu integrity v procesoch verejného obstarávania v SR.
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: Transparency International Slovakia
Počet strán: 52
ISBN:
Jazyk: slovenský
Donor:
Kľúčové slová: Obstarávanie, Etika, Integrita
Keywords:
Stiahnuť publikáciu