Menu Zavrieť

Korupčné riziká v krajinách Vyšehrdskej skupiny

Názov: Korupčné riziká v krajinách Vyšehrdskej skupiny
Autorstvo: Dávid Jancsics, Erik Laštic, Marek Solon-Lipiński, Štepán Zelinger
Téma: Ostatné
Anotácia: Dávid Jancsics, Erik Láštic, Marek Solon-Lipiński, Štěpán ZelingerAnotácia: Táto správa sa, na základe analýzy kľúčových inštitúcií dôležitých v prevencii a boji proti korupcii,  zameriava na národné systémy integrity spravovania (NIS) krajín V4 − Českej republiky, Maďarska, Slovenska a Poľska. Štúdia poukazuje na hlavné slabiny a silné stránky, a tiež na alarmujúce a najlepšie postupy v protikorupčnom systéme každej krajiny.
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Transparency International Hungary
Počet strán: 70
ISBN:
Jazyk: slovenský
Donor: Visegrad Integrity System, EU commission , International Visegrad Fund
Kľúčové slová: Korupcia, Vyšehradská skupina, Riziká, Národný integračný systém
Keywords:
Stiahnuť publikáciu