Menu Zavrieť

KRÍZA LOKÁLNEJ ŽURNALISTIKY – NÁRODNÁ ŠTÚDIA SLOVENSKO

V Transparency International Slovensko sme v rámci spoločného projektu s ďalšími krajinami Vyšehradskej štvorky zanalyzovali situáciu na trhu lokálnych nezávislých novín a mieru, v akej pokrývajú územie Slovenska.

Výsledkom analýzy je štúdia, priložená nižšie, ako aj interaktívna mapa, ktorá zobrazuje pokrytie jednotlivých okresov regionálnym printovým spravodajstvom. Pomocou vytvorenej mapy je možné lokalizovať takzvané „informačné púšte“, ktoré sú charakterizované ako oblasti bez nezávislého lokálneho spravodajstva, čo môže výrazne prispievať k oslabovaniu demokracie na miestnej úrovni.

Podrobné informácie o súčasnom stave nezávislého spravodajstva v jednotlivých oblastiach Slovenska, ako aj možné dôsledky jeho podceňovania a zanedbávania nájdete v štúdii nižšie.

 

Názov: Kríza lokálnej žurnalistiky vo Vyšehradských krajinách a špecifická rola samosprávnych novín v nej
Autorstvo: Ľuboš Kostelanský, Kristína Kroková
Téma: lokálna žurnalistika
Anotácia: V Transparency International Slovensko sme v rámci spoločného projektu s ďalšími krajinami Vyšehradskej štvorky zanalyzovali situáciu na trhu lokálnych nezávislých novín a mieru, v akej pokrývajú územie Slovenska. Výsledkom analýzy je štúdia, priložená nižšie, ako aj interaktívna mapa, ktorá zobrazuje pokrytie jednotlivých okresov regionálnym printovým spravodajstvom. Pomocou vytvorenej mapy je možné lokalizovať takzvané „informačné púšte“, ktoré sú charakterizované ako oblasti bez nezávislého lokálneho spravodajstva, čo môže výrazne prispievať k oslabovaniu demokracie na miestnej úrovni.
Rok vydania: 2022
Vydavateľstvo: Transparency International Slovensko
Počet strán: 22
ISBN:
Jazyk: slovenský
Donor: Visegrad Fund
Kľúčové slová: kríza lokálnej žurnalistiky, spravodajské púšte, regióny, mapa regionálnych novín
Keywords: crisis of local journalism, news deserts, regions, map of regional newspapers

Národná štúdia – Kríza lokálnej žurnalistiky vo Vyšehradských krajinách

Kríza lokálnej žurnalistiky vo Vyšehradských krajinách – národná štúdia Slovensko by Transparency International Slovakia on Scribd