Menu Zavrieť

Lajčák opäť zmenil verziu pri Evke, kontrolóri mu to uverili

Štátny úrad na kontrolu tendrov nezaujímali ani len ponuky firiem, ktoré mali súťažiť s Agentúrou Evka pri príprave predstavenia loga slovenského predsedníctva. 

Kľúčovým testom kvality Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) je podľa nás nezávislé vyhodnocovanie sporných tendrov. O to viac sme boli zvedaví, ako ÚVO rozhodne v ostro sledovanom prípade zákaziek slovenského predsedníctva. Keďže minister Miroslav Lajčák dopredu povedal, že pri porušení zákona odstúpi, z rozhodnutia ÚVO sa tak vlastne stalo aj politické rozhodnutie.

Úrad podľa nás tento tlak neustál.

Nemilou skúsenosťou bola samotná medializácia rozhodnutia. Hoci my sme podávali podnet ako prví, ÚVO nám sprístupnilo rozhodnutie až o deň neskôr, ako ho medializovalo, čím nás postavilo do roly štatistov oproti Ministerstvu zahraničných vecí, ktoré malo ako kontrolovaný subjekt správu už týždne dopredu. Ak chce mať Úrad nabudúce serióznu debatu o svojich rozhodnutiach, malo by ich plne sprístupniť všetkým dotknutým stranám naraz spolu s vlastným zverejnením.

Druhým nepríjemným zistením je, že verejná kontrola rozhodnutí Úradu nie je možná. Spisy ku konaniam voči MZV sme dostali až o týždeň neskôr. Navyše v nich nebola takmer žiadna relevantná dokumentácia, s ktorou Úrad pracoval. Prístup ku kontrolórom nám zamietli a ich odpovede na naše otázky viac zahmlievali ako vysvetľovali – veď pozrite sa sami.

Jediná možnosť posúdiť prácu ÚVO na tomto prípade tak bolo analyzovať ich dva záznamy z kontrol. Jeden sa týkal predstavenia loga (dodaná Agentúrou Evka), druhá otváracieho koncertu pre verejnosť (Viva Musica).  Z nich nám vychádzajú nasledovné pochybnosti:

1. ÚVO vôbec neskúmal, ako bola Agentúra Evka vybratá. Bez povšimnutia prešlo dokonca aj to, že ministerstvo v stanovisku pre úrad tvrdí, že žiadny prieskum trhu na výber organizátora podujatia neprebehol!!!  A to napriek tomu, že ešte v novembri 2016 po prepuknutí kauzy tvrdil minister na parlamentnom výbore, že vyberali z troch uchádzačov, a navyše o prieskume trhu hovoria aj dokumenty zverejnené ministerstvom v januári tohto roku.

Vo februári 2017 Lajčákovo ministerstvo („kontrolovaný“) v dokumentácii pre ÚVO uvádza, že pri zazmluvňovaní Agentúry Evka žiadne alternatívne ponuky neexistovali.

Na našu dodatočnú otázku ÚVO odpovedalo, že kontrolu robili „z kontrolovaným predloženej originálnej dokumentácie úradu. Úrad nevykonával kontrolu postupu kontrolovaného z dokumentov zverejnených na webovom sídle kontrolovaného.“ Spojenie „z predloženej dokumentácie“ sa objavuje v rozhodnutiach ÚVO viackrát. Na nás pôsobí ako alibistické uhýbanie zodpovednosti skúmať všetky dostupné materiály. To ÚVO naivne predpokladá, že kontrolované úrady vždy predložia pre seba nepríjemné dôkazy dobrovoľne do dokumentácie, keď ide ministrovi o krk???

 

Podobne nie je jasné, či ÚVO skontrolovala pôvodné zadanie ministerstva pri priamej zákazke Viva Musica, a či naozaj jej koncept spĺňal pôvodné požiadavky ministerstva. A tiež to, prečo vlastne neboli oslovené s možnosťou podať ponuku aj ďalšie spoločnosti.

3. ÚVO sa vôbec nezaoberal doteraz vyčíslenými nákladmi na podujatie takmer 250 tisíc eur ani podozreniu, že došlo k umelému rozdeleniu zákazky. Vyjadruje sa len k tomu, či ministerstvo bolo formálne oprávnené použiť predsednícku výnimku z obstarávania na vyplatenie sumy 156-tisíc eur Agentúre EVKA. Záznam o kontrole neobsahuje jedinú zmienku o dodatočných nákladoch na podujatie – o ďalších 40  tisícoch na prenájom priestorov Slovenského národného divadla, či o dlhé mesiace skrývaných zmluvách s umelcami v hodnote skoro 50 tisíc eur.

4. Ministerstvo v stanovisku pre úrad opäť obhajuje svoje konanie tým, že mohlo použiť aj inú výnimku z obstarávania, podľa ktorej však v čase zadávania zákazky preukázateľne nepostupovalo. Po priznaní umeleckých zmlúv v novembri 2016 a hrozbe, že celá zákazka presiahla limit výnimky pre predsednícke akcie, zrazu prišli ministerskí odborníci na obstarávanie s argumentom, že predsa mali aj inú, vyššiu úroveň výnimky určenú pre kultúrne služby (248 tisíc oproti predsedníckemu limitu 162 tisíc eur). Z dokumentácie zverejnenej samotným ministerstvom začiatkom tohto roku však vyplýva, že ministerstvo operovalo len s limitom 162 tisíc, čo napokon dokazuje aj fakt, že zmluva s Evkou išla na doraz tejto sumy.

Výber nového vedenia

Toto rozhodnutie úradu je tak nebezpečným precedensom pre všetkých špekulantov v štátnej správe. Doslova ukazuje návod, ako spraviť tender tak, aby bol aj vlk sýty, aj ÚVO spokojné. Ak sa takýmto spôsobom budú posudzovať aj iné zákazky predsedníctva, naozaj si všetci na čele s ministrom zaslúžia metál.

Tento týždeň sa začína výber nového vedenia ÚVO. Sme zvedaví, či v diskusii zaznejú aj návrhy ako spraviť rozhodnutia úradu dôveryhodné a verejne kontrolovateľné. Úrad to nevyhnutne potrebuje.

 

Zuzana Hlávková, Gabriel Šípoš

Boj so štátnou mašinériou určite nevzdávame! Podporte naše pátranie v ďalších zákazkách predsedníctva a v trvaní na vyvodení zodpovednosti za prešľapy. Ďakujeme!