Menu Zavrieť

Lobing v politike: Málo transparentnosti, veľa neznámych

Názov: Lobing v politike: Málo transparentnosti, veľa neznámych
Autorstvo: Ľuboslava Riapošová, Katarína Klingová
Téma: Obstarávanie
Anotácia: Táto správa skúma praktiky lobingu a pokusy o jeho reguláciu v 19 krajinách EÚ a v rámci troch hlavných inštitúcií EÚ. Komparatívna štúdia sa zameriava na posúdenie troch hlavných zložiek legislatívnej regulácie lobingu: transparentnosť, integritu a rovnosť prístupu.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Transparency International Slovakia
Počet strán: 36
ISBN:
Jazyk: slovenský
Donor: Európska komisia, FIPRA Slovakia
Kľúčové slová: Lobing, Prístup k informáciám, Obstarávanie, Zverejňovanie, Integrita
Keywords:
Stiahnuť publikáciu