Menu Zavrieť

Na zdravotníckych eurofondoch najviac zarobil Širokého Váhostav

V máji minulého roka polícia obvinila Petra Hložného z machinácii pri verejnom obstarávaní. Bol konateľom firmy PRO TENDER, ktorá Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach pomáhala s prípravou mamutieho tendra na stavbu novej budovy urgentného príjmu. Nemocnica na projekt dostala viac ako 26 miliónov EUR z eurofondov, viac ako 9 % zo všetkých prostriedkov vyčlenených z eurofondov na zdravotníctvo. Podľa polície sa predstavitelia firiem PKB invest a Chemkostav vopred dohodli, ktorá v tendri zvíťazí. Peter Hložný mal o dohode vedieť a tiež porušiť zákon.

PRO TENDER neobstarával iba pre Univerzitnú nemocnicu v Košiciach. Na pomoc s obstarávaním si ho vybralo 39 % z celkom 68 úspešných žiadateľov o zdravotnícke eurofondy.

V súťaži o európske peniaze neobišli zle ani PKB invest a Chemkostav. Po Váhostave Juraja Širokého bol PKB invest druhým najväčším dodávateľom za zdravotnícke eurofondy. Váhostav získal dve zákazky spolu za takmer 36 miliónov EUR. PKB invest dostal celkom tri zákazky za viac ako 30 miliónov EUR. Chemkostav vysúťažil dva tendre za viac ako 26 miliónov EUR a stal sa tretím najväčším obstarávateľom.

V  období 2007-2013 Európska únia, na základe požiadaviek Slovenska, vyčlenila na zdravotníctvo takmer 295 miliónov EUR, dostali ich najmä nemocnie, ambulancie a obce, pod ktoré spadajú. V Transparency sme analýzou zdravotníckych eurofondov zistili, že európske peniaze si zasluhujú oveľa viac pozornosti, než sa im dostáva.

Kamaráti – obstarávatelia

Prípad PRO TENDRA a Univerzitnej nemocnice v Košiciach naznačuje, akým spôsobom môžu európske peniaze odtekať preč zo zdravotníctva. Obstarávateľská firma môže „pomôcť“ výsledku obstarávania, za čo nezostane bez odmeny. Fakt, že spolupracovať  s PRO TENDROM sa rozhodli takmer dvaja z piatich úspešných žiadateľov o fondy, nebol jedinou zaujímavou informáciou.

Pri skúmaní dokumentácie sme natrafili na viaceré opakujúce sa vzorce súťažiacich a víťazov. Napríklad firmy ADVAL, Tendrex a PanGen  súťažili svorne v štyroch obciach, troch v prešovskom kraji a v jednom v Holíči na Záhorí. Ich ponuky vo všetkých prípadoch skončili tak, že zvíťazil Tendrex, druhý bol PanGen a najhoršiu ponuku dával ADVAL.

Tabuľka: Súťaž ADVAL, Tendrex, PanGen, Ing. Karol Fábry

Tabulka_ADVAL

*projekt nebol realizovaný

Zdroj: Objednávatelia služieb, TIS

Podobne aj PRO TENDER trikrát súťažil s ďalšími firmami vo veľmi podobnom zložení. S PRO TENDROM súťažila firma LOGTRADE, tretím uchádzačom bola buď firma TOMIN alebo EUROPROJECT & TENDER. Dvakrát zvíťazil PRO TENDER, raz LOGTRADE. Obe firmy dnes spája osoba konateľa Miroslava Kučeru.

Tabuľka: Súťaž PRO TENDER, LOGTRADE, TOMIN, EUROPROJECT & TENDER

Tabulka_PRO TENDER

*projekt nebol realizovaný

Zdroj: Objednávatelia služieb, TIS

Pre prijímateľov fondov zaujímavo obstarávala aj firma  Visions, s.r.o., na ktorú Transparency upozornila v marci 2013 v súvislosti s podozrivými rekonštrukciami nemocníc. Tri prepojené nemocnice  v štyroch projektoch za viac ako 7 miliónov EUR rekonštruovali prepojené schránkové firmy, navyše bez skúseností. Subdodávateľmi schránkových firiem boli pritom známe firmy s dostatkom skúseností s verejným obstarávaním.

Bez špecialistu na eurofondy malá šanca uspieť

Nemocnice, ambulancie a obce mali výrazne vyššiu šancu uspieť s projektom,  ak  využili pomoc externých firiem. Z tých, ktorí spolupracovali s externistami, podporu získalo 35 %. So svojpomocnými projektmi uspelo iba 12 % žiadateľov. Náklady na externé služby pritom nie sú nízke. Úspešní, od ktorých sme získali informácie, za žiadosti o projekty v hodnote 155 miliónov EUR zaplatili celkom 1,2 milióna EUR.

Graf_Europrojektove firmy

Ceny za vypracovanie úspešnej žiadosti o príspevok sú rôzne. Pomerne najviac zaplatilo Sanatórium Dr. Guhra. Firma Octigon od Sanatória za žiadosť o 480 tisíc získala takmer 60 tisíc EUR, viac ako 12 % hodnoty projektu. Pre porovnanie, obec Terňa firme Project Consult za 370-tisícový projekt zaplatila menej ako 10 tisíc EUR,  iba 2,5 % hodnoty projektu.

Až 178 tisíc EUR, najviac v absolútnom vyjadrení, zaplatila Fakultná nemocnica v Prešove firme I.S.F. Pri projekte za viac ako 26 miliónov EUR ide o 0,68 % jeho hodnoty.

Na tieto poradenské firmy by sa podľa nás mala tiež zamerať zvýšená kontrola štátu. Sú externé firmy úspešnejšie lebo vedia lepšie projekt napísať, alebo aj preto, že ho vedia na správnych miestach „vybaviť“? A z čoho vedia štátne subjekty platiť za poradenstvo pri takých cenách?

Naozaj sa zlepšilo zdravie tých, ktorí to potrebujú?

Čo je ešte dôležitejšie, jasný nie je ani prínos projektov pre zdravotný stav obyvateľov. Peniaze nedostali regióny, ktoré ich najviac potrebovali. Zistili sme to prepočtom podľa metodiky Health Policy Institute, ktorá rozdeľuje slovenské okresy do kategórií od výborného až po nevyhovujúci zdravotný stav. Vylúčili sme 18 projektov, ktoré majú zrejmý prínos pre viac  okresov (napríklad špecializované nemocnice, ktorých spádová oblasť zodpovedá väčšiemu územiu) a pri zvyšku okresov sme sa pozreli na zdravotný stav ich obyvateľstva.

Zo zvyšku iba štvrtina objemu smerovala do okresov so zlým alebo iba podpriemerným zdravotným stavom obyvateľstva. Veľká väčšina naopak šla do okresov kde majú bežní ľudia na pomery Slovenska nadpriemerne dobré zdravie.

Od januára beží nové „eurofondové“ sedemročné obdobie, a do zdravotníctva by mali prísť ďalšie stovky miliónov eur. Budú naozaj použité lepšie ako doteraz? Minimálne prístup k informáciám o nich by mal byt nastavený lepšie. Kto sa na kontrolu fondov podujme dnes zistí, že to vôbec nie je jednoduché. Podľa infozákona sme až pri 40 percent objemu eurofondov nezískali informácie, kto pomáhal s obstarávaním a kto s písaním projektov.

Zuzana Dančíková

Čítajte viac v Analýze Operačného programu zdravotníctvo 2007-2013.

Ak sa Vám článok páčil a radi by ste sa zapojili do boja proti korupcii,  podporte nás svojimi 2 % dane z príjmu.

Tento článok vznikol v rámci projektu Monitoring transparentnosti v sektore zdravotníctva.