Menu Zavrieť

Novelu infozákona vítame, navrhujeme zlepšenia

Transparency víta návrh novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám, no navrhuje ďalšie dôležité zmeny. Zverejňovanie odmien a životopisov funkcionárov štátnych firiem, či povinné zverejňovanie dokumentov a hlasovaní v obciach ako aj centrálne zverejňovanie zmlúv na jednom mieste sú najsilnejšími bodmi novely infozákona. Úrady už nebudú môcť trvať na sprístupnení osobným nahliadnutím. Urýchli a spresní sa aj postup pri odvolávaní a povinné zverejňovanie za predlžuje na 10 rokov.

Na druhej negatívnym rizikom je zavedenia možnosti limitovať rozsah povinne zverejňovaných zoznamov faktúr od hranice určenej vládou. Problémom je aj neriešenie sprístupňovania informácií štátnymi či mestskými firmami. Za prínosný krok by sme považovali aj zriadenie dohľadového orgánu typu infokomisár, ktorý napríklad v Nemecku, Slovinsku či Veľkej Británii úspešne chráni právo občanov na informácie. Na Slovensku sa občania môžu spoliehať len na súd, čo trvá roky a nerieši akútne informácie.

Transparency International Slovensko bude v rámci pripomienkového konania zasielať vlastné návrhy na zlepšenie. Už teraz však oceňuje ochotu ministerstva spravodlivosti viesť dlhodobý a korektný dialóg na tému zmien v infozákone.

11. marca 2015

Prehľad zmien v analýze experta na infozákon Petra Wilflinga pre Transparency:

 

Prevention of and Fight against Crime Programme of the EU