Menu Zavrieť

O verejnej kontrole samosprávy diskutujeme aj v regiónoch

Päť mesiacov pred prvými spojenými miestnymi a župnými voľbami zorganizovala Transparency aj viacero diskusií o verejnej kontrole samosprávy. Začiatkom mája sme navštívili Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach aj Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka, kde sme dovedna s vyše 60 študentami programov verejnej správy rozoberali rizikové faktory korupcie a klientelizmu v regiónoch. Študentom sme predstavili aj naše rebríčky transparentnosti sto najväčších miest a žúp, ktoré v tomto roku aktualizujeme. Priestor sme venovali aj diskusii o zneužívaní radničných a župných periodík a sociálnych sietí na politickú kampaň za verejné zdroje.

Verejnú diskusiu sme v pondelok 16. mája usporiadali spolu s občianskym združením Proti korupcii aj v Žiline. Predstavili sme počas nej nielen výsledky najnovšieho rebríčka transparentnosti žúp, ale spolu s Ivanom Rončákom z kancelárie žilinskej županky sme rozobrali aj výzvy v oblasti otvárania sa verejnej kontrole a zapájania ľudí do rozhodovania v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja. Diskusia sa konala v Kinekus Centre na Kamennej ulici 4 v Žiline.

Prednáška Transparency International Slovensko o verejnej kontrole samosprávy na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
O rizikách korupcie a klientelizmu sme so študentami programu verejná správa diskutovali v máji aj na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka.
O výzvach v oblasti transparentnosti a zapájania ľudí do verejnej kontroly v župách sme diskutovali s aktívnymi občanmi aj v Žiline.

Za podporu týchto aktivít ďakujeme Fondu pre transparentné Slovensko Nadácie Pontis.