Menu Zavrieť

Odporúčané návrhy princípov pre právnu úpravu whistleblowingu

Transparency International v spolupráci s 9 národnými pobočkami a ďalších expertov a ľudí z praxe navrhlo princípy pre právnu úpravu whistleblowingu, chráneného oznamovania nekalých praktík na pracovisku.

Práve zaručenie efektívnej ochrany proti odplate uľahčuje whistleblowerom oznamovať tieto praktiky, a tým zároveň podporuje otvorené a zodpovedné pracoviská.