Menu Zavrieť

Odporúčania TIS na zlepšenie situácie v oblasti korupcie a transparentnosti

TIS odporúča:

  1. zvýšiť transparentnosť finančných informácií (centrálne zverejňovanie štátnej pomoci, eurotendrov, na úrovni samosprávy až po zverejňovanie faktúr),
  2. obstarávať transparentne a efektívne (povinné elektronické aukcie, zrušiť kategóriu neprioritných služieb),
  3. zaviesť transparentnosť do súdnictva (pravidelné merateľné hodnotenie sudcov, ich zverejňovanie, nahrávanie a zverejňovanie súdnych konaní a rozsudkov),
  4. elektronizovať úradnícke konania (stavebné úrady, registrácia áut, obecné úrady),
  5. sprísniť kontroly financovania politických strán, konfliktu záujmov a majetkových priznaní politikov.