Menu Zavrieť

Organizujeme wokshop pre radničných novinárov

Transparency International Slovensko v spolupráci s Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva na Slovensku organizujú workshop pre radničných novinárov. Akcia sa uskutoční v nadväznosti na nedávno zverejnené hodnotenie úrovne verejnoprávnosti radničných novín v stovke najväčších mestských samospráv.

Seminára sa okrem projektových hodnotiteľov z Transparency zúčastnia tiež Veľvyslankyňa Holandského kráľovstva na Slovensku Gabriella Sancisi a prostredníctvom telemostu aj Corinne Leopold, vedúca editorka radničných novín Stadskrant vydávaných holandskou metropolou Haag.

Workshop sa uskutoční vo štvrtok 17. marca v budove COOP Jednota na Bajkalskej ulici v Bratislave (viac v pozvánke).

 

„Projekt ‘Aktívnym občianstvom ku kvalitnejšej samospráve (With Active Citizenship for a Better
Selfgovernment)’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného
mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou
otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“