Menu Zavrieť

Aj vy si už môžete overiť transparentnosť svojho lekára

Transparentnosť vzťahov lekárov s farmafirmami sa výrazne zlepšila. Niektoré problémy však ostávajú. 

Spolupráci lekárov a farmafiriem nepopierateľne vďačíme za medicínske pokroky. Ich vzťahy však môžu pokriviť objektivitu lekára pri liečení pacienta, napríklad v podobe predpisovania liekov spolupracujúcej firmy v situáciách, kedy to nemusí byť opodstatnené. Tieto podozrenia nám od začiatku tohto roka pomáhajú preveriť nové pravidlá zverejňovania vzťahov zdravotníkov a farmaceutických spoločností. Dnes už nielen poisťovne či nemocnice, ale i sám pacient si môže overiť vzťah svojho lekára s farmafirmou.

Zatiaľ čo v susedných Čechách zverejnenie informácie o účasti lekára na zahraničnom odbornom sympóziu závisí od jeho vôle, slovenský pacient si na webe Národného centra zdravotníckych informácií dnes ľahko vyhľadá ktoréhokoľvek lekára s príjmom od ktorejkoľvek firmy. Vďačíme tomu iniciatíve ministerstva i farmafiriem, s ktorými sme v roku 2015 vypracovali nové pravidlá zverejňovania. Povinnosť prešla z lekárov na farmafirmy, zjednotila sa metodika vykazovania, platby už nemusíme hľadať na rôznych štátnych portáloch či lúštiť skeny ručne vypísaných údajov a v neposlednom rade sa zvýšili sankcie za porušovanie týchto pravidiel. Výsledkom je historicky najlepšia úroveň poznania týchto vzťahov. Pre porovnanie, v roku 2015 sme sotva vedeli o vzťahoch hŕstky lekárov v sume cez 10 tisíc EUR, dnes po novele sa suma platieb šplhá k 30 miliónom EUR len za rok 2016. Kvalita zverejňovania však vyvoláva niekoľko otáznikov.

Generické firmy monitorujú trh, originálne vzdelávajú

V roku 2016 farmafirmy podporili lekárov, nemocnice, súkromné ambulancie, lekárne či rôzne odborné združenia sumou viac než 29 miliónov EUR. Tri štvrtiny z toho boli poskytnuté peňažne, zvyšné nepeňažné plnenie boli hlavne úhrady cestovného, ubytovania či stravy. Na základe databázy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sme vyčíslili, že minimálne 9 516 lekárov prijalo minimálne jedno plnenie – čo je každý tretí registrovaný lekár na Slovensku. Distribúciu lekárov podľa príjmu od firiem ilustruje graf nižšie. Vyvstáva tu otázka, čo je prijateľná hranica, v rámci ktorej si lekár dokáže svoj konflikt záujmov ustrážiť?

 

Čo všetko firmy zdravotníkom uhradili, ponúka graf nižšie. Tu hneď vidno prvý nedostatok dát. Najväčšia časť platieb, 8 miliónov EUR,  je vykázaná ako „iný účel.“ Z odpovedí niektorých oslovených firiem vyplýva, že dôvodom je nemožnosť vtesnať sa do preddefinovaných kategórií. Napríklad spoločnosť Sandoz vraj takto vykazuje spoluprácu s lekármi na edukačných programoch pre pacientov, ktorých cieľom je, aby pacienti liečbu dodržiavali a neprerušovali. Boehringer Ingelheim pod iným účelom preukázal odmenu za preklad odborných textov, Stada či Johnson prenájmy reklamných plôch.

 

Druhou najväčšou podporu boli úhrady cestovného, ubytovania či stravného – ako súčasť vzdelávacích aktivít. Odmeny za prieskumy trhudotazníky ktoré lekári na požiadanie vypĺňajú, tvorili tretiu najobjemnejšiu skupinu platieb. Štvrtou boli odborné prednášky lekárov platené farmafirmami.

Najvyššie zastúpenie na prieskumoch trhu mali generické firmy (Krka, Stada, Egis či Cande), ktoré po uplynutí patentovej ochrany vyrábajú lacnejšie alternatívy originálnych liekov, keďže nemusia investovať do ich vývoja. Naopak, tzv. inovatívne farmafirmy (Novartis, Astra Zeneca, Boehringer), vyvíjajúce nové lieky, v ďaleko väčšej miere investovali do prezentácie najnovších poznatkov na kongresoch a iných vzdelávacích aktivitách v sume spolu 3,5 milióna eur.

Pohľad na top 30 lekárov

Už len pohľad na spoluprácu top 30 lekárov s najvyššími platbami preukazuje rôznorodosťv povahe, intenzite, ale i transparentnosti vzťahov. Nájdeme tu napr. neznámych lekárov s dvoma až troma prevodmi na „iný účel“ a s príjmami od 30 do 50 tisíc EUR alebo naopak, uznávaných expertov a pedagógov v jednom  s viac ako stovkou platieb s bližšie určeným účelom v hodnote cez 70 tisíc EUR. Zaujímavý je i pohľad až na 5 urológov v top 30, ktorých spolupráca s farmafirmou tkvela v prieskumoch trhu – každá druhá platba, spolu v hodnote 105 tisíc EUR.

Analýza poradia platieb pre  lekárov nie je taká jednoduchá, keďže v dátach sú či už chyby (zjavné preklepy v menách), alebo nejednoznačné určenie osôb (o ktorej z deviatich MUDr. Márií Vargových je reč?), či lajdácke označenie ich pôsobiska. Pomohlo by používanie identifikátorov, pod ktorými vystupujú nielen v kontakte s úradníkmi, ale sú vyhľadateľní i na webe. Taktiež  aj zverejňovanie dát vo webovom rozhraní, nie v megatabuľke v exceli.

Spolu 5 odborníkov medzi top 30 lekármi (Ján Murín, Emil Martinka, Peter Kertés, Peter Turčáni, Peter Pružinec) sa v uplynulom roku podieľali na rozhodovaní o tzv. kategorizácii liekov, teda možnom zaradení do štátom plateného systému nákupu liekov. Z titulu svojich funkcií hodnotiteľov sú samozrejme pod väčším drobnohľadom – musia každoročne predkladať deklarácie opisujúce svoje vzťahy s farmafirmami, ktoré by ich mohli ovplyvniť. Často však tieto deklarácie nie sú dostatočne detailné. Ukazuje to i príklad Jána Murína. Ten napríklad prednášal a konzultoval liek Entresto spoločnosti Novartis (8 tis. EUR). Daný liek bol koncom júna 2016 kategorizovaný i jeho hlasom. Vo svojej deklarácii však spoluprácu so spoločnosťou Novartis nespomenul.

Dá sa aj transparentne

Zverejnené platby za rok 2016 môžu verifikovať vzťah lekárov a farmafiriem alebo naopak vniesť ešte viac pochybnosti. Aj práca s dátami top 30 lekárov odhaľuje rôzne prístupy k vykazovaniu zo strany farmafiriem.

Väčšinu vzťahov lekárov a farmafiriem (90% sumy) v roku 2016 pokrývalo dovedna 48 farmafiriem, pričom najviac peňazí vynaložila Abbvie – výrobca a dodávateľ originálnych liekov, a to v hodnote 1,45 mil. EUR, v jej tesnom závese sú generické firmy Sandoz so sumou 1,34 mil. EUR a Stada 1,21 mil. EUR. Tabuľka nižšie ponúka bližší pohľad na top firmy.

 

Všetky hore uvedené firmy (okrem Stady) sú združené v asociáciách – originálne v Asociácií inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP)  a generické v Asociácií generických výrobcov(GENAS), ktoré hlasno deklarujú vysoké štandardy transparentnej spolupráce. Napriek tomu sa vo zverejňovaní výrazne líšia.

Hneď prvý rozdiel je medzi top dvojkou. Zatiaľ čo Abbvie rovným dielom uhradil, resp. vykázal výdavky na cestovanie, prednáškovú činnosť či klinické skúšania – to dokonca v rovnakom pomere peňažné k nepeňažným, Sandoz je jeho opakom. Z dát sa nedozvieme, na akú spoluprácu s lekármi vynaložil 962 tisíc EUR. Ešte paradoxnejšie však pôsobí Sandoz v porovnaní s Novartisom. Sandoz je totiž generickou divíziou Novartisu. Práve prevody hodnôt Novartisu, ale i napr. Merck Sharp and Dohme (MSD) môžeme označiť za najtransparentnejšie, minimálne v top 10. Tie totiž okrem účelu špecifikujú predmet spolupráce. Na základe toho sa napr. dozvieme, že zmieňovaní experti prednášali o účinných látkach, ktoré obsahujú práve 2 lieky od Novartisu preplácané štátom. Tie v posledných piatich kvartáloch patrili k top 50 spotrebovaným liekom na Slovensku (ročne nás stoja 3,8 milióna EUR). Dozvieme sa i to, že spolupracovali na výskume účinnosti medializovaného lieku Jakavi od Novartisu, ktorý je doposiaľ preplácaný len na výnimku, bez jasných pravidiel a teda často na dlhé lakte pacienta. Minulý rok ho poisťovne preplatili 95 poistencom v hodnote 1,44 milióna EUR.

Paradoxne, o mediálne zmieňovanej kongresovej turistike, ktorá pravdepodobne dopomohla iniciatíve “odtajnenia“ spolupráce firiem s lekármi, dnes stále nevieme až tak veľa. Zatiaľ čo predtým boli dostupné informácie o názve či mieste konania odborných kongresov a pri šťastí bolo možné rozlúštiť mená účastníkov, dnes vieme len to, či firma lekárovi uhradila výdavok na cestu a ubytovanie, v akej výške a výnimočne aj akého lieku sa cesta týkala. Kde lekár cestoval za 6 tisíc eur, nie je teda také ľahké z dát zistiť.

Ako ustrážiť konflikty

Nájsť rovnováhu v spolupráci zdravotníkov s výrobcami liekov nie je zďaleka ľahké. Aj keby to teoreticky mohlo byť ideálne, štát určite nenájde 30 miliónov EUR ročne na výskum a vzdelávanie lekárov. Zvýšená transparentnosť a informovanosť verejnosti by mohla byť dobrou cestou.

Znásobená kontrola ďalšou. V breznianskej nemocnici návštevy medicínskych reprezentantov monitoruje pracovník vrátnice, ktorým umožní návštevu, len ak tak povolí vedúci lekár oddelenia. Dokonca má právo neprepojiť telefonát, ak je na linke reprezentant. Lekári v Piešťanoch sú zase preškolovaní a informovaní, že prijať návštevu smú len so súhlasom vedúceho lekára. V Národnom ústave reumatických chorôb zase raz za štvrťrok naplánujú presný rozpis návštev reprezentantov aj s informáciou o obsahu stretnutia. Prvá návšteva týkajúca sa novej kampane sa však musí uskutočniť u vedúceho pracovníka daného klinického úseku.

S riešeniami prichádzajú aj samotné veľké farmafirmy. Kým u nás zverejňujú platby lekárom povinne, vo väčšine Európy to robia v menšom rozsahu, ale dobrovoľne. K zaujímavému kroku sa odhodlala spoločnosť GlaxoSmithKline. S lekármi sa snaží spolupracovať tak, aby ich čo najmenej vystavila obavám o ich integrite. Napr. vzdelávanie podporuje prostredníctvom sponzoringu lekárskych organizácií. Uvádza, že práve „tieto organizácie budú rozhodovať o tom, ako najlepšie poskytnú vzdelávacie programy bez vplyvu spoločnosti GSK“. Lekárov už neangažuje do prednášania, ale vychováva si vlastných odborníkov. Zmenu postoja odzrkadľujú i zverejnené prevody na Slovensku, na ktorých sa podieľa len pár desiatkami tisíc EUR.

Novým nástrojom pre pacienta ako sa dozvedieť viac o svojom lekárovi sú práve zverejňované platby od farmafiriem. Pohľad na tieto dáta nemá byť honom na čarodejnice (lekári sú skorumpovaní), ale ani ponechaný napospas ignorancii potenciálnych konfliktov záujmov – ukazuje to i príklad Čiech, kde momentálne stíhajú 180 ľudí z radov lekárov a firiem za uplácanie s cieľom ovplyvniť predpisovanie v ich prospech.  Dobrým krokom od ministerstva či lekárskych asociácií by bola vzdelávacia kampaň, ako dáta pacienti vo vzťahu k svojim lekárom môžu využívať.

Nikola Gurgoľová, na spracovaní dát spolupracovali Barbora Tholtová, Kristína Kročková, Peter Klátik

Tento článok je súčasťou projektu Monitoring transparentnosti v sektore zdravotníctva, spolufinancovaný spoločnosťami GSK, Bayer, Pfizer, Roche, Novartis a Asociáciou inovatívneho farmaceutického priemyslu.

Ak Vám záleží na transparentnosti a zdravých vzťahov v zdravotníctve, podporte Transparency v ďalšom monitoringu vzťahov lekárov a firiem aj finančne. Ďakujeme!