Menu Zavrieť

Oznamovateľov chránime len na papieri

Predkladateľ zákona o ochrane oznamovateľov Robert Kaliňák povedal, že zákon považuje za „ďalšiu tehlu do priehrady“, ktorou sa vláda snaží obmedziť korupciu na Slovensku. Komentátor Marián Leško naopak konštatoval, že zákon nebude tehlou v priehrade, ale kameňom hodeným do vody. Ktorý z výrokov je po takmer jednom roku pravdivejší?

Transparency International Slovensko v júli – septembri skúmala ako si s implementáciou zákona poradili inšpektoráty práce. „Na základe našich zistení sa obávame, že zákon postrehne rovnaký osud ako zákon o preukazovaní majetku. Teda, že zákon bude platiť, zodpovední ho ale budú plniť len formálne a reálne výsledky budú absentovať,“ hovorí Pavel Nechala, právnik TIS.

Inšpektoráty práce od januára do konca augusta tohto roka od oznamovateľov protispoločenskej činnosti nezaznamenali ani jednu žiadosť o ochranu. Inšpektoráty majú oznamovateľov od začiatku roka chrániť pred neoprávnenými pracovnoprávnymi úkonmi zo strany zamestnávateľov. Takýmto úkonom môže byť napríklad prepustenie alebo preradenie na inú pozíciu. Oznamovatelia sa na inšpektorát môžu obrátiť ak sa domnievajú, že zamestnávateľ voči nim zakročil v dôsledku toho, že oznámili nekalé konanie na pracovisku.

Za rovnaké obdobie priznali ochranu siedmim oznamovateľom, ktorí sa s oznámením o nekalej činnosti obrátili na políciu, prokuratúru alebo iný správny orgán a tie následne upovedomili inšpektoráty práce.

Nízky počet oznamovateľov pod ochranou inšpektorátov práce je znakom slabej implementácie zákona o ochrane oznamovateľov.

Príčinou nízkeho počtu oznamovateľov môže byť kvalita práce inšpektorátov. Na žiadosť občana o radu zaslanú spolupracovníkom TIS ani jeden z inšpektorátov neodpovedal dostatočne rýchlo na to, aby oznamovateľ následne mohol požiadať o pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu. Ak zamestnávateľ oznamovateľa v dôsledku oznámenia prepustí, zamestnanec má iba sedem dní na to, aby sa so žiadosťou obrátil na inšpektorát.

Koľko inšpektorátom trvalo odpovedať Počet inšpektorátov
Do 7 dní 1 (odpoveď na siedmy deň)
Do 14 dní 6
Viac ako 14 dní 2 (inšpektoráty na e-mail neodpovedali, reagovali až po dodatočnom telefonáte)

Ani včasná odpoveď vo väčšine prípadov oznamovateľovi neposkytla potrebné informácie. Takmer dve tretiny z inšpektorátov z podnetov nerozoznali, že môže ísť o oznamovateľa protispoločenskej činnosti a vo svojej odpovedi neinformovali o možnostiach ochrany oznamovateľov.

Inšpektoráty práce o možnostiach ochrany celkovo informujú nedostatočne. Obmedzené informácie poskytujú na svojej webstránke. Ďalšie kroky ako používanie modelových prípadov, školení či informačných materiálov nepodnikli.

Príčinou slabej implementácie zákona môže byť aj fakt, že vláda pre inšpektoráty práce na ochranu  oznamovateľov nevyčlenila dodatočné finančné prostriedky. Znamená to, že inšpektorátom v súvislosti s novým zákonom narástli povinnosti, plnia ich však s nezmeneným počtom zamestnancov a finančných prostriedkov.

Pavel Nechala, právnik TIS: „ Súčasný stav preukazuje zlyhanie pri implementácií zákona v štátnej správe.“ Oznamovanie nekalých praktík je pritom najúčinnejším nástrojom pri ich odhaľovaní. V súkromnom sektore až 2 z 5 oznámení vedú k odhaleniu podvodov.  Napríklad vnútorné audity sú výrazne menej úspešné.

Čo odporúčame

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny by malo preskúmať, či súčasné finančné a personálne kapacity inšpektorátov stačia na to, aby inšpektoráty mohli účinne chrániť oznamovateľov. Inšpektoráty práce by mali lepšie informovať o svojej úlohe pri ochrane oznamovateľov. Informácie by mali byť ľahko dostupné, zrozumiteľné pre laikov a zamerané na potreby užívateľov. Inšpektoráty práce by mali tiež zaručiť, že s prípadnými oznamovateľmi budú komunikovať včas a poskytnú im všetky potrebné informácie. Pomôcť by mohli pravidelné školenia inšpektorov či vzorové odpovede.

Prečítajte si celú štúdiu „Oznamovateľov chránime len na papieri (plus tri prípadové štúdie zo zahraničia)“ tu.

 

Kontakt:

Pavel Nechala, nechala@transparency.sk, 0908 726 501

Zuzana Dančíková, dancikova@transparency.sk, 02 5341 7207