Názov: Participácia v samospráve
Autorstvo: Vladimír Pirošík
Téma: Samospráva
Anotácia: Publikácia sa venuje problematike participácie na správe vecí verejných. Predstavuje jednotlivé participačné úrovne, poukazuje na konkrétne skúsenosti v tejto oblasti, poskytuje prehľad participačnej legislatívy v SR a analýzu vybraných noriem. Taktiež obsahuje návrhy a odporúčania zamerané na to, ako podporiť občiansku participáciu na Slovensku.
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: Transparency International Slovakia
Počet strán: 64
ISBN:
Jazyk: slovenský
Donor:
Kľúčové slová: Samospráva, Participácia, Rozhodovanie
Keywords:
Stiahnuť publikáciu