Menu Zavrieť

Politici minú na kampaň historicky najviac (rozhovor v rozhlase)

Slovenské ulice zapĺňajú bilbordy politikov. Predvolebná kampaň je v plnom prúde. Strany menia dizajn a prichádzajú s heslami, ktorými chcú osloviť voličov. Transparency International tvrdí, že táto kampaň bude najdrahšia v histórii. Na vstup do parlamentu strany opäť minú milióny EUR. Niektoré už zverejnili predpoklad, koľko ich kampaň bude stáť, iné zatiaľ mlčia.

O transparentnosti politických strán sa Barbora Bodákovaá, moderátorka Správ a komentárov porozprávala v úvode apríla 2023 s Ľubošom Kostelanským, analytikom z Transparency International Slovensko.

Pán Kostelanský, začali ste hodnotiť transparentnosť strán, ktoré sa pripravujú oficiálne na predvolebný boj. Oficiálna kampaň sa začína v lete a podľa legislatívy dovtedy nie je potrebné zverejňovať transparentné účty a koľko peňazí majú strany na týchto účtoch. Čo to teda pre strany znamená?
Teší nás, že aj napriek tomu, že strany v súčasnosti ešte túto povinnosť nemajú, tak z dvanástich hlavných preferenčne najsilnejších strán väčšia polovica, teda sedem už v súčasnej dobe v predkampani transparentné účty má. Verejnosť bude vidieť ich kampane aj predtým, než sa začne ich ostrá časť. To hodnotíme pozitívne a vyzývame aj ostatné strany, aby tak urobili, aj keď im to zákon neukladá.

Vznikajú nám aj nové strany. Už si niektoré z nich založili transparentný účet?
Áno, napr. čerstvo vzniknutá strana Demokrati už má transparentný účet, aj keď je zatiaľ neaktívny a v uliciach napr. už vidíme billboardy s úradujúcim pánom premiérom, ale to tieto billboardy ešte nevidíme na  transparentnom účte. Verím, že sa tam čoskoro objavia.

Ako ste povedali, niektoré strany už začali zverejňovať svoje transparentné účty. Ako zatiaľ hodnotíte transparentnosť ich kampane, povedzme si napr. najprv o tých stranách, ktoré sú také najpoctivejšie, ktoré teda výdavky naozaj zverejňujú?
Ešte sa to zatiaľ veľmi nedá hodnotiť, pretože na tých transparentných účtoch ešte veľa nevidíme aj napriek tomu, že kampaň už naplno beží. To si určite ľudia už všimli, že je tu už niekoľko strán, ktoré majú už celonárodné bilbordové kampane, dokonca niektoré už niekoľko v poradí bilbordovú kampaň. Zároveň je už aj veľa má reklamy online priestore a aj v iných médiách, ale aj napriek tomu to ešte na tých transparentných účtoch nevidíme, a preto teda ešte nebolo možné nejak dôsledne vyhodnotiť to, ako sa správajú tie strany na tých transparentných účtoch. Vidíme už nejaké prvé lastovičky, napr. strana Sloboda a solidarita zatiaľ svoju kampaň účtuje pomerne dobre a má už veľa výdavkov. Vidíme tam aj napr. tie billboardy, ktoré sa teraz objavili v uliciach, avšak napr. nevidíme tam, oni teraz zmenili svoj názov, majú nejaký nový volebný slogan, angažovali nejakých zahraničných odborníkov. Tieto výdavky zatiaľ na tom transparentnom účte nevidíme, aj oni majú svoje nejaké ešte rezervy a naopak, už sú strany, ktoré to nerobia moc transparentne.

Áno, na konci vášho rebríčka skončila napr. strana Hlas-SD. Peter Pellegrini je dlhodobo kritizovaný za to, že nie je tá jeho strana úplne transparentná. Čo teda nerobia a čo by mali robiť?
Hej, no v prípade strany Hlas oni nie sú v komfortnej pozícii, napr. oproti ich najväčšej konkurencii, ktorou je teda v súčasnosti zrejme strana Smer, tak oni nemajú žiadne príspevky od štátu, tzn. nemôžu sa spoľahnúť na financovanie zo štátnych zdrojov, ako napr. strana Smer. A aj prostriedky na túto kampaň si budú musieť zabezpečiť sami, čo pri takej veľkej kampani, akú oni potrebujú realizovať, nie je jednoduchá úloha. Už od svojho vzniku opakovane čelia kritike, že aj napriek teda tým úvodným prísľubom to ich financovanie nie je dostatočne transparentné. To sa ukázalo aj teraz, keď napr. nám tú našu otázku neboli ochotní prezradiť nejaké detaily, aspoň nejaký hrubý odhad tej kampane a spôsob, ako ju chcú financovať a taktiež si doteraz ešte nezaložili napr. transparentný účet. Takže ani nevidíme do tej ich kuchyne. Ich finančná situácia navyše je nie je teraz taká, že by si tú kampaň mohli dovoliť. Oni zatiaľ nemajú ani nejakých darcov alebo nejakých veriteľov, ktorí by im už na tú kampaň požičali, čiže zatiaľ ešte zrejme táto úloha je len pred nimi, narýchlo si tie pomerne veľké zdroje na tú kampaň zabezpečiť a sme zvedaví, ako sa s tým vyrovnajú.

V situácii, v ktorej je strana Hlas-SD, je približne polovica strán podľa tých predvolebných prieskumov, ktoré by sa mohli dostať do parlamentu, ale nemôžu sa spoliehať na príspevok od štátu. Odkiaľ najčastejšie tieto strany čerpajú financie?
Kým v tých predošlých parlamentných voľbách v roku 2020 sme odhadli, že v nich bolo zhruba 2 pätiny súkromných zdrojov, tak tentokrát by to mohlo byť ešte viac a podľa našich nejakých predbežných odhadov by až polovica z tých peňazí, ktoré strany vynaložia na svoju propagáciu, mohla pochádzať zo súkromných zdrojov. Čiže keď tie voľby pred v roku 2020 stáli 24 000 000 a teraz by to mohlo byť niečo viac, tak bude tam určite cez 10 000 000 tých súkromných zdrojov. Viaceré strany konkrétne 3 nám napísali, že by chceli tie voľby odfinancovať aj pomocou bankového úveru. To však zrejme nebude také jednoduché, doteraz sa to v minulosti podarilo len jednej strane, a to bola vtedy strana Sieť Radoslav Procházku, ktorá si dokázala požičať v zahraničnej banke. Iný taký úspešný pokus sme doteraz nezaznamenali, takže najčastejší spôsob, ako takéto strany financujú svoje kampane, sú dary alebo potom pôžičky od súkromných osôb alebo od firiem.

Čo vy sledujete na tej transparentnosti, ako to hodnotíte, čo je taký ten základný bod, ktorý hovorí o tom, že tá strana je naozaj transparentná?
Tak ide o to, koľko strana je ochotná zverejniť informácie o tom, ako tú vlastne tú kampaň vedie. Niečo jej ukladá, nejaké povinnosti ukladá zákon a pritom sledujeme, ako ten zákon dodržiava. A potom sa ale snažíme aj o to motivovať strany k nejakej dobrovoľnej transparentnosti, pretože si myslíme, že tie požiadavky zákona nie sú dostatočné a sledujeme, že či aj teda nad rámec toho zákona zverejňujú nejaké informácie. Ako je to teraz napr., že či si založili tie transparentné účty, aj keď ešte nemusia.

Čiže zmena legislatívy by zrejme dopomohla k tomu, aby boli viac strany transparentné. Tak skúsme si povedať, že čo im ukladá zákon a čo by bolo možno lepšie do budúcna zmeniť aj tou legislatívou, aby teda tie strany boli viac čitateľné?
Áno, tak tá legislatíva už má takmer 10 rokov. Ide o reformu, ktorú ešte v roku 2014 presadil vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák a odvtedy sa ukázali viaceré nedostatky a bolo by možno dobré ju vylepšiť. My sme ešte na konci každých volieb a bolo to tak aj v roku 2020 sme upozornili na z nášho pohľadu 10 nejakých nedostatkov, ktoré by bolo možné opraviť, avšak táto vládna koalícia končiaca z toho zrealizovala iba teda jeden jediný vec, a to bolo zjednotenie tých volebných moratórií, ostatné veci sa neupravili. Čiže táto šanca ostala z nášho pohľadu nevyužitá. Aké sú tie povinnosti, no tak úplne tým základom je práve tá povinnosť mať tie transparentné účty, kde teda strany musia ukazovať všetky výdavky v tej kampani, čiže akýkoľvek výdavok, ktorý majú, čiže za všetko, za čo zaplatia alebo aj nezaplatia, ale je to tak… za všetko, za čo zaplatia, tak to na tom transparentnom účte vidíme. Potom taktiež musia zverejňovať aj samozrejme darcov a veriteľov na svojich weboch a po skončení volieb predkladajú nejakú záverečnú správu, nejako zhrnúť to financovanie. To sú také tie základné povinnosti, ktoré majú.

Koľko strany môžu minúť na kampaň. Je to vôbec nejako ohraničené?
Je tu teda ten limit, ktorý bude platiť už v druhých parlamentných voľbách 3.000.000 EUR pre tieto voľby. Aj napriek tomu teda, že odvtedy sme tu mali nejakú infláciu, nejaký nárast cien služieb, ten limit sa nezmenil. V tých predošlých voľbách až 10 strán prekročilo, čo sa týka veľkosti kampane hranicu 1.000.000 EUR a strana Smer, ktorá mala vtedy najväčšiu kampaň, len veľmi tesne skončila pod týmto limitom, iba o 2.000 EUR skončila pod limitom 3.000.000 EUR a mali sme tiež niekoľko kampaní nad 2.000.000 EUR. My ten limit vnímame ako dôležitý, lebo zabezpečuje to, aby boli nejaké vyrovnané šance medzi tými politickými stranami, aby neboli zvýhodnení tí silní na úkor tých menej silných, alebo tých nových, ktorí napr. disponujú tými prostriedkami od štátu.

Vy hovoríte, že táto kampaň bude zrejme najdrahšia v histórii Slovenskej republiky. Prečo?
No je to dané najmä tým, že je to teda pomerne nezvyklý dlhý čas od toho, jedná sa síce o predčasné voľby, ale od ich od schválenia toho termínu až do ich konania uplynie 8 mesiacov. Čiže a vidíme, že bezprostredne po tom, ako bol ten termín schválený, sa takmer okamžite tá kampaň rozbehla. Predseda Sulík strany Sloboda a solidarita bezprostredne oznámil, že jeho strana už má objednané billboardy, a to aj naozaj vidíme, že tá kampaň už beží, čiže teraz bude trvať nezvyčajne dlho, to zrejme bude mať vplyv na jej veľkosť a potom je to teda samozrejme aj ten, ako som hovoril, ten nárast cien, čiže tie služby drahšie, a to sa odrazí zrejme aj v tej výške kampane.

Pán Kostelanský, ďakujeme, že ste prišli do nášho štúdia. Pekný večer. Dovidenia.
Ďakujem ešte raz za pozvanie.

Podporte Transparency – kontrole kampaní a financovania sa môžeme venovať len vďaka ľuďom, ktorým férovosť a transparentnosť predvolebného boja nie je ľahostajná. Pridajte sa aj Vy.