Menu Zavrieť

Prečo NAKA nenašla v predsedníckych zákazkách porušenie zákona? Indícií mala dosť

Národná kriminálna agentúra nevidí dôvod pre začatie trestného stíhania ohľadom pochybne zadaných kultúrnych podujatí slovenského predsedníctva Ministerstvom zahraničných vecí (MZV).

Vyplýva to z  uznesenia, ktoré Transparency ako podávateľ podnetu dostala koncom januára. Vyšetrovateľka Eva Kasznárová však v 39 stranovom dokumente aj tak cituje dostatok informácií, ktoré ju mohli posunúť ku koreňu problému. Zdá sa však, že na poctivé vyšetrovanie aj tentokrát vôľa chýbala.

Z uznesenia totiž opäť vyplýva silná indícia predom dohodnutého rozdelenia zákazky. Protimonopolný úrad takúto kolúziu (nekalú dohodu) opisuje v nedávnej publikácii takto:

Každá kolúzia v sebe obsahuje systém rozdelenia dodatočných výnosov získaných ako výsledok vyššej ceny dosiahnutej koordináciou medzi uchádzačmi. Napr. uchádzači, ktorí súhlasili, že nepredložia svoje ponuky alebo predložia len krycie ponuky, môžu dostať subdodávky na danú zákazku alebo akúkoľvek inú dodávku pre úspešného uchádzača, aby si tak rozdelili nelegálne zisky.

Narýchlo robené veľkolepé predstavenie loga slovenského predsedníctva dostala Agentúra Evka. V prieskume trhu vystupovali  okrem nej Globe Production a Eibner production (v uznesení to potvrdzuje aj zamestnankyňa MZV, ktorá prieskum robila). Hoci neuspeli, ľudia blízki obom týmto agentúram dostali neskôr podiely na víťaznej zákazke. Manželka konateľa prvej firmy Andrea Vrábelová dostala podľa policajného uznesenia od MZV zmluvu pripraviť návrh scény, foyer či tlačového centra za 2,5 tisíc eur. Konateľ druhej firmy (a dodávateľ spotov pre stranícke potreby Smeru) Tomáš Eibner už dávnejšie priznal, že na logu robil réžiu podujatia.

Ďalším doteraz ukrytým zmluvným partnerom MZV pre udalosť loga bol Marek Orel, ktorý podľa polície dodal za dvetisíc eur scenár, texty vstupov a sprievodný hlas k videodokrútkam. Orel v minulosti blízko spolupracoval práve s Eibnerom.

Vtipné je už aj to, že len pol strany nižšie od miesta, kde vyšetrovateľka uvádza popis Vrábelovej a Orelovej práce zaplatenej priamo MZV, cituje aj celú zmluvu s Agentúrou Evkou. Tá mala podľa zmluvy robiť okrem iného dekoráciu scén a foyer, ako aj dodať texty moderátorských vstupov, teda práve to, čo spravili Orel s Vrábelovou v osobitných zmluvách s ministerstvom. Evka spomína tieto práce aj vo vyúčtovaní, ktoré MZV po  vypuknutí kauzy pod tlakom zverejnilo. Kto to teda skutočne robil? Nie sú to ďalšie položky, ktoré ministerstvo platilo napriek tomu, že to mala robiť Agentúra Evka?

Policajná vyšetrovateľka tento rozpor podľa uznesenia neriešila. Rovnako mávla rukou nad tým, že Evkin koncept nebol najlacnejší. Pri rovnakých podmienkach, aké mala Evka, mal totiž zákazku vyhrať Tomáš Eibner s ponukou pod 100-tisíc eur (oproti Evkiným 160-tisíc), ako sme informovali už v júni  minulého roku.

Kolektívne poruchy pamäte

Dokonca nikde v dokumente polícia necituje svedectvo konateľov Agentúry Evky, či vedenia Eibner a Globe production podozrivých z kolúzie. Rovnako v ňom chýbajú vypočutia Zuzany Ťapákovej či ministra Miroslava Lajčáka – boli vôbec predvolaní k prípadu? Polícia tiež nerieši ani prípad, keď firma Petra Núňeza dodala cenové ponuky za svojich konkurentov pre audiovizuálne zákazky.

Okrem výpovedí troch ex-zamestnancov (Hlávková, Szalai a Zelinka) je podrobne popísané len svedectvo piatich zamestnancov MZV, ktorí sa na príprave podujatí predsedníctva podieľali. Väčšina z nich si však na detaily, ktoré by mohli veci objasniť, nie a nie spomenúť…

Základné dokumenty nesedia, no nič to neznamená

Uznesenie cituje aj zistenia Najvyššieho kontrolného úradu ktoré doteraz ešte neboli úradom zverejnené, podľa ktorých MZV kontrolórom „nepreukázalo, že postupovalo s maximálnou hospodárnosťou.“ Úrad MZV vyčíta, že „zmluvy neboli uzatvárané v dostatočnom časovom predstihu, neobsahovali prílohy, chýbala podrobná špecifikácia predmetu zmluvy, resp. ceny, obsah zmluvy nebol dohodnutý jednoznačne.“ Úrad tiež podľa polície tvrdí, že „faktúry za službu neobsahovali špecifikáciu preukazujúcu správnosť fakturovaných cien skutočne dodaných služieb.“

Hoci tieto zistenia znejú nudne, v nich sa práve môžu skryť podvody, na ktoré sme pred rokom upozornili. Čo iné je dvojnásobné platenie honorárov umelcov ministerstvom, ktoré mala podľa prieskumu trhu ale aj finálnej zmluvy zaplatiť Agentúra Evka no spravilo to aj ministerstvo osobitne? V zmluve sa totiž používa nejednoznačné slovo „zabezpečiť.“ Ale  v kontexte prieskumu trhu k zákazke, ale aj iných podobných zmlúv samotného MZV (SND, Viva Musica) s dodávateľmi by bolo jasné, že to vždy znamená aj zaplatiť. Polícia, ani kontrolné úrady to do úvahy vôbec nebrali. Navyše ak MZV nesprávne fakturovalo, ako máme vedieť, či neskrylo ďalšie faktúry do anonymných, nič nehovoriacich popisov a polícia či kontrolné orgány sa k nim ani nedostali? Takým príkladom je napr. možný obchodný vzťah medzi MZV a Tomášom Eibnerom na videá a animácie k predstaveniu loga. On si totiž podľa vlastných vyjadrení na kontrakt s Evkou nespomína, rokoval rovno s MZV.

Pozrieť sa dalo aj na reálnosť zmlúv s umelcami vystupujúcimi na predstavení loga. Je viac ako 21 tisíc za dva a pol minútové tanečné vystúpenie trhovou cenou? Čo takmer 11 tisíc eur za tri odspievané pesničky?

Inými slovami, voľnosť vo formulácií zmlúv a faktúr otvára priestor platiť nedodané veci, alebo platiť ich dvojnásobne. Je to pôda pre sofistikovanejšie manipulácie, lebo fiktívne dodávky či preplatené služby úplne ľahko neodhalíte pohľadom na dokumentáciu.

Najvyššie miesta nedotknuteľné

V neposlednom rade celé uznesenie uznáva argumentáciu MZV, že zákazky boli udelené bez verejnej súťaže oprávnene, lebo jednotlivé zmluvy neprekročili finančný limit vo výške výnimky pre predsedníctvo. Ale podľa svedectva Zuzany Hlávkovej a Pavla Szalaia interné dokumenty a ich bývalí kolegovia hovorili o viac ako tristo tisícoch len na zákazku na logo, čo prekračovalo akúkoľvek výnimku pre priame zadanie.

Zistené nedostatky nesúviseli so samotným postupom zadávania zákaziek…nebolo zistené žiadne nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami,“ konštatuje vyšetrovateľka Kasznárová napriek tomu, že nevypočula všetkých dôležitých svedkov a nerozpracovala ani tie indície na nekalé dohody, ktoré sa jej ponúkali zo zozbieraných výpovedí a dokumentov.

„Na to, aby sa stíhala korupcia na najvyšších poschodiach, museli by ju tí najvyšší predstavitelia páchať, vysvetľoval minister vnútra Robert Kaliňák a Kasznárovej de facto nadriadený pred rokom nedostatok veľkých rýb medzi stíhanými korupčníkmi. To je jedna možnosť. Tá druhá, pravdepodobnejšia, je však o nedostatočnej vôli polície a prokuratúry vysokopostavených politikov a im blízkych biznismenov stíhať. Príbeh vyšetrovania predsedníctva je ďalším z radov prípadov, kde tej vôle zjavne dostatok nebolo.

Gabriel Šípoš, Zuzana Hlávková, Pavol Szalai

S MZV sa naďalej súdime o to, aby poskytla verejnosti všetky zmluvy a faktúry k predsedníctvu, čo doteraz Lajčákovi úradníci doteraz odmietajú. Ak veríte v právo občanov vedieť, ako sa s ich peniazmi zaobchádza, podporte nás finančne. Ďakujeme za podporu!