Menu Zavrieť

Pred voľbami sa naozaj míňa viac

Dáta o tendroch potvrdzujú vplyv politického cyklu[:]

S odchodom vlády je mnohokrát spojená personálna výmena nielen vo vláde samotnej, ale aj vo veľkej časti vládnych inštitúcií. Ľudia sa však s prístupom k moci a príležitostiam lúčia vždy neradi. Striedanie vlád je preto obdobím, kedy sa ľudia vo funkciách snažia vyťažiť pre seba a svojich blízkych maximum, ktoré ich pozícia ponúka, a to všetko z prirodzenej obavy, že po výmene vlád už podobnú príležitosť mať nebudú. V Transparency International Slovensko sme sa preto rozhodli pozrieť na rozdiely v objeme verejného obstarávania v závislosti od času zostávajúceho do volieb. Očakávali sme, že s krátiacim sa časom zostávajúcim do volieb sa bude objem verejného obstarávania zvyšovať.

Nášmu predpokladu nasvedčujú aj známe prípady predražených chybných zmlúv podpísaných narýchlo tesne pred voľbami. Za niektoré z prípadov môžeme spomenúť Mikolajovu zmluvu o pripojení škôl na internet v hodnote 37,7 milióna eur podpísanú len dva dni pred voľbami, zmluvu Úradu vlády v hodnote vyššej ako milión eur určenú na školenia zamestnancov podpísanú v rovnakom čase, alebo kritizovaný Uhliarikov tender (vyhlásený tiež iba pár mesiacov pred voľbami) na výber firmy, ktorá mala vykonávať poradenské služby pre všetkých asi 70 organizácií rezortu zdravotníctva- tento tender bol však nakoniec zrušený.

Príkladov je teda dosť. Na preskúmanie, či sú tieto prípady iba náhodou, alebo ide naozaj o trend, ktorý sa dá pozorovať pri striedaní vlád sme sa pozreli na dáta z portálu tender.sme.sk. Zamerali sme sa najmä na údaje o objeme verejného obstarávania v ústrednej štátnej správe a miestnej samospráve v období 10 mesiacov pred voľbami, v mesiac volieb a 10 mesiacov po voľbách. Mesiac volieb a mesiac po voľbách sme zvolili kvôli tomu, že u niektorých tendrov môže trvať aj do dvoch mesiacov, kým sa ponuky vyhodnotia a tender sa definitívne uzavrie. Pozerali sme sa iba na dáta od roku 2009, keďže zverejnené údaje do tohto obdobia nemusia byť kompletné a teda nemusia mať výpovednú hodnotu. U vlády Ivety Radičovej sme sa pozreli na posledných 12 mesiacov pred voľbami, keďže na marcové a aprílové údaje si ešte budeme musieť počkať.

Z dát, na ktoré sme sa pozerali, sme odstránili aj jednorázové položky, ako napr. diaľnice, ktoré by nám ovplyvňovali priemerné hodnoty za mesiac do značnej miery. Dáta vyobrazené v prvom a druhom grafe nám môžu naznačiť istý trend, musíme však pripomenúť, že v roku 2010 boli povinne zverejňované iba výsledky tendrov s hodnotou nad 60 000 EUR, zatiaľ čo od apríla roku 2011 sa povinne zverejňujú tendre už od 10 000 EUR. U obidvoch prípadov však môžeme skutočne pozorovať rastúci trend objemu verejného obstarávania s približujúcimi sa voľbami. Tento rast je zjavnejší najmä v posledných dvoch-troch mesiacoch vlády Roberta Fica.

0703-1

Na predchádzajúcom grafe môžeme jasne pozorovať nárast objemu obstarávania pred voľbami a jeho prudký pokles po voľbách, čo iba potvrdzuje predpoklad, že pred voľbami sa skutočne utráca viac. Pokles na uvedenom grafe však môže súvisieť aj s tým, že v čase formovania novej vlády je nižší objem verejného obstarávania prirodzený kvôli prebiehajúcim zmenám vo vládnych inštitúciách. U vlády Ivety Radičovej nárast verejného obstarávania nie je až taký dramatický, ale môžeme ho jasnejšie pozorovať od vyhlásenia predčasných volieb (označený v grafe červenou čiarou). U volieb do miestnej samosprávy sme podobný trend nezaznamenali.

0703-02

 

Autor: Ľuba Riapošová, Transparency International Slovensko