Menu Zavrieť

Naučte sa, ako overovať vlastníkov firiem

Na Slovensku máme aj v celosvetovom porovnaní veľké množstvo verejne dostupných dát, ale je dôležité, aby s nimi ľudia aj vedeli pracovať a aktívne ich využívali. Čím viac ľudí bude schopných overiť si, či firmy dodržiavajú povinnosti zápisu do registrov, predovšetkým ak obchodujú so štátom, tým viac bude verejná kontrola napomáhať dodržiavaniu pravidiel.
V spolupráci s investigatívnym novinárom Aktuality.sk Martinom Turčekom sme počas webinára Ako overovať vlastníkov firiem? prakticky preškolili 30 novinárov, aktivistov i úradníkov. Zo záznamu webinára z 27.10.2020 sa aj vy môžete dozvedieť, ako pracovať s verejnými registrami, predovšetkým s Registrom partnerov verejného sektora, ale aj ďalšími. Bežný človek či podnikateľ si môže v registroch overiť infomácie o firmách, od ktorých nakupuje alebo o svojich obchodných partneroch.

V prípade otázok kontaktujte Evu Demkovú (eva.demkova@transparency.sk , tel. 0905 613 779)

Seminár je súčasťou projektu Komu tečú naše peniaze?, podporeného z Active citizen fund, ktorý je súčasťou finančného mechanizmu EHP a Nórska 2014-2021.