Menu Zavrieť

Protikorupčná stratégia vybraných politík Mesta Nitra

Protikorupčná stratégia vychádza z auditu transparentnosti vybraných politík Mesta Nitra. Skúma vybrané aspekty rozpočtovej politiky (predaj a prenájom majetku; participatívny rozpočet); verejné obstarávanie, politiku územného plánovania a stavebného úradu, mediálnu politiku, personálnu politiku, politiku prideľovania miest a kontrolu v zariadeniach sociálnych služieb a správa mestských firiem. Pre všetky oblasti bola vypracovaná séria odporúčaní s cieľom odstrániť nedostatky z pohľadu transparentnosti, či náchylnosti k neetickému a nekalému konaniu.

Názov: Protikorupčná stratégia vybraných politík Mesta Nitra
Autorstvo: Transprency International Slovensko - Gabriel Šípoš, Ľuboš Kostelanský, Michal Piško, Ján Ivančík, Eva Demková, Lukáš Zajac, Vladimír Pirošík
Téma: Protikorupčná stratégia, Audit mesta
Anotácia: Stratégia sa venuje vybraným oblastiam mesta Nitra: Prístupu k informáciám, Vybraným aspektom rozpočtovej politiky, Predaju a prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku, Prideľovaniu dotácií formou participatívneho rozpočtu, Verejnému obstarávaniu, Politike územného plánovania a stavebného úradu, , Mediálnej politike, personálnej politike, Politike prideľovania miest a kontroly v zariadeniach sociálnych služieb a Správe mestských firiem.
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: Transparency International Slovensko
Počet strán: 82
ISBN: -
Jazyk: slovenský jazyk
Donor: Európsky sociálny fond - Operačný program Efektívna verejná psráva
Kľúčové slová:
Keywords: protikorupčná stratégia, audit transparentnosti
Stiahnuť publikáciu