Menu Zavrieť

Seminár TIS: Verejná kontrola miestnej samosprávy 2014

Druhú desiatku ročníkov odštartoval pravidelný letný seminár Verejná kontrola miestnej samosprávy od 25. do 27. júla 2014 v Lúčkach pri Kremnici. Seminár bol určený najmä pre miestnych aktivistov a regionálnych novinárov. Zúčastnilo sa ho však aj niekoľko poslancov obecných  a mestských zastupiteľstiev, nakoľko tieto statusy sú na miestnej úrovni často rovnocenné. Pre tri desiatky účastníkov boli pripravené odborné prezentácie z jednotlivých oblastí pôsobenia obcí a miest ako aj fungovania nástrojov verejnej kontroly v samospráve (médiá ako nástroj verejnej kontroly moci aktivistami, modely zverenoprávnenia radničných médií, využitie otvorených dát produkovaných verejnou správou pre verejnej kontrole samosprávy). Pavel Nechala z TIS účastníkov oboznámil s procesom a čiastkovými závermi prípravy veľkej novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám a Samuel Spáč s projektom TIS Otvorené súdy. Dôležitou súčasťou seminára bola aj diskusia s novinárom Tomom Nicholsonom a výmena skúseností účastníkov s verejnou kontrolou moci na úrovni miestnej samosprávy.

Program seminára nájdete tu.

Prezentácie lektorov:

–       Ivan Rončák: Ako zverejnoprávniť radničné média

–       Samuel Spáč: Transparentné súdy

–       Peter Hanečák: Využitie dát verejnej správy pri verejnej kontrole moci – inšpirácie

skalka 2014 fotky