Menu Zavrieť

SLOVENSKÝ VYSIELATEĽ ČELÍ KONANIU ZA PROPAGÁCIU BABIŠA V ČESKEJ PREZIDENTSKEJ KAMPANI

Naši kolegovia z Transparency International ČR čiastočne uspeli s podnetom na slovenskú Radu pre mediálne služby, ktorá začala správne konanie voči vysielateľovi česko-slovenskej hudobnej TV stanice Šláger. Dôvodom podnetu, ktorý TI CZ podala po konzultácii so slovenskou Transparency, bol PR rozhovor s vtedajším českým prezidentským kandidátom Andrejom Babišom. Ten bol vysielaný v horúcej fáze kampane na viacerých kanáloch televízie.
Takáto politická propagácia v televízii je síce v Česku i na Slovensku zakázaná, týka sa však len domácich volieb. Šláger však v Česku vysiela na základe slovenskej licencie so zahraničnou doložkou.
K porušeniu zákazu politickej propagácie tak podľa slovenskej Rady nedošlo, inštitúcia však začala voči vysielateľovi ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s.r.o. konanie pre možné porušenie povinnosti zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu, ako aj objektívnosť a nestrannosť programov aktuálnej publicistiky.
Babiš aj televízia si pritom povahu PR rozhovoru ako politickej propagácie uvedomovali, keďže bývalý český premiér za „odvysílání TV pořadu“ zaplatil 100-tisíc českých korún zo svojho kampaňového transparentného účtu.
„Napriek skutočnosti, že vysielanie bolo realizované v Slovenskej republike, vykazovalo jasné známky propagácie v predvolebnej kampani. Ukazuje sa teda, že politici si pri súčasnej otvorenosti európskeho priestoru uvedomujú dôležitosť cezhraničnej kampane viac než zákonodarca,“ komentuje náš kolega a právnik slovenskej pobočky Transparency Ján Ivančík.
Rada má teraz na rozhodnutie 6 mesiacov, sankcia v zákone sa pohybuje od povinnosti uverejniť vo vysielaní oznam o porušení zákona až po dočasné pozastavenie vysielania a pokutu do 320-tisíc eur v prípade porušenia závažným spôsobom. Podrobnosti o prípade si môžete prečítať v tlačovej správe tímu českej pobočky Transparency.