Menu Zavrieť

Stranícky klientelizmus po druhé

SNS a Environmentálny fond MŽP SR

V predchádzajúcom článku som poukázala na to, ako sa rozhodovalo o pridelení dotácií na MF SR. Na Slovensku však (aj napriek decentralizácii) máme viac ako 30 programov,  cez ktoré centrálna moc delí peniaze obciam. Jedným z tých známejších je Environmentálny fond na Ministerstve životného prostredia SR (MŽP SR).

MŽP SR je pod politickou kontrolou SNS a nebude asi veľkým prekvapením, že neproporcionálne víťazia – získavajú dotácie z Environmentálneho fondu – obce, na ktorých čele stojí zástupca SNS. Environmentálny fond má niekoľko programov, nasledujúca tabuľka je zhrnutím rozhodovania zo všetkých programov tohto fondu v roku 2008:

Tabuľka 1: Index politickej patronáže – Envirofond 2008

Politická príslušnosť starostov

Podiel starostov zvolených v roku 2006

Počet projektov, na ktoré získala samospráva dotáciu

Podiel na celkovom počte samospráv, ktoré dostali dotáciu

Index politickej patronáže

HZDS

7,3

22

5,03

0,69

SMER

14,43

52

11,90

0,82

SNS

2,93

40

9,15

3,12

Koalícia vládnych strán

12,49

64

14,65

1,17

Vládne strany celkom

37,15

178

40,73

1,10

KDH

5,61

19

4,35

0,78

SDKÚ

4,44

17

3,89

0,88

SMK

7,4

7

1,60

0,22

Koalícia opozičných strán

2,72

9

2,06

0,76

Opozícia celkom

20,17

52

11,90

0,59

Kombinované koalície

8,64

55

12,59

1,46

Nezávislí

30,84

143

32,72

1,06

HZD

0,76

4

0,92

1,20

KSS

0,44

0

0,00

0,00

SF

0,2

1

0,23

1,14

ostatní

1,79

4

0,92

0,51

CELKOM

100

437

100


Zdroj: TIS a údaje MŽP SR

K dispozícii sú aj dáta za rok 2007, kde rozhodovanie bolo tak isto naklonené obciam so starostami zo SNS.

Tabuľka 2: Index politickej patronáže – Envirofond 2007

Politická príslušnosť starostov

Podiel starostov zvolených v roku 2006

Počet projektov, na ktoré získala samospráva dotáciu

Podiel na celkovom počte samospráv, ktoré dostali dotáciu

Index politickej patronáže

HZDS

7,3

31

8,05

1,10

SMER

14,43

55

14,29

0,99

SNS

2,93

19

4,94

1,68

Koalícia vládnych strán

12,49

72

18,70

1,50

Vládne strany celkom

37,15

177

45,97

1,24

KDH

5,61

19

4,94

0,88

SDKÚ

4,44

9

2,34

0,53

SMK

7,4

9

2,34

0,32

Koalícia opozičných strán

2,72

5

1,30

0,48

Opozícia celkom

20,17

42

10,91

0,54

Kombinované koalície

8,64

42

10,91

1,26

Nezávislí

30,84

111

28,83

0,93

HZD

0,76

5

1,30

1,71

KSS

0,44

2

0,52

1,18

SF

0,2

0

0,00

0,00

ostatní

1,79

6

1,56

0,87

CELKOM

100

385

100


Zdroj: TIS a údaje MŽP SR

Analýza rozhodovania v uvedenom fonde je aktuálna aj z dôvodu, že SNS minulý týždeň v parlamente obhajovala ešte väčšiu voľnosť pri jeho rozhodovaní ako je doteraz.  Podľa názoru TIS, založenom na vyššie uvedenej analýze výsledkov ich rozhodovania, by sa v parlamente mala objaviť opačná novela existujúcich pravidiel – definujúca súťažné a kriteriálne postupy pri rozhodovaní v Envirofonde (a nie opačne).


Emília Sičáková – Beblavá