Menu Zavrieť

SÚDNA RADA SA STAVIA ZA DOTKNUTÝCH SUDCOV, S JEJ POSTOJOM NESÚHLASÍME

Ilustračné foto zo zasadnutia Súdnej rady. Zdroj – TASR

Dnes nám do Transparency a aj do médií prišiel list od predsedu Súdnej rady Jána Mazáka a jeho podpredsedu Jána Gandžalu, v ktorom reagujú na naše nedávne hodnotenie sudcov okresných súdov. V stanovisku prevzali výhrady niektorých sudcov, že hodnotenie je založené na prílišných zjednodušeniach a obsahuje chyby. „Výsledkami sú chybné hodnotenia niektorých sudkýň a sudcov“, napísali. Vyzvali nás preto na stiahnutie hodnotenia, dokým námietky sudcov nepreveríme a nezohľadníme.

Mrzí nás, že vedenie Súdnej rady si urobilo názor na základe jednostranných výhrad sudcov, bez vypočutia si našich argumentov. Takýto prístup je pre nás sklamaním, Súdna rada by podľa nás mala podporovať snahy o spätnú väzbu justícii.

Hodnotenie sudcov pripravuje a precizuje Transparency už od roku 2014 na základe zverejňovaných štatistických výkazov sudcov. Tentokrát sme oproti minulosti obdržali viac reklamácií sudcov, z ktorých sme žiadnu nevyhodnotili ako opodstatnenú. Zohľadnili sme len niekoľko drobností, ktoré malo v výkazoch nesprávne zaznamenané už ministerstvo.

Časť výhrad sa týkala aj metodiky založenej len na porovnávaní dát či vôbec práva verejnosti sudcov hodnotiť. S takýmito pohľadmi sa nestotožňujeme. V tomto prípade ide o kvantitatívnu analýzu založenú na objektívne merateľných indikátoroch, ktoré boli uplatnené na všetkých sudcov rovnako. Do podkladových dát pritom Transparency nijako nezasahuje.

Je pravda, že takáto analýza má aj svoje limity, keď napríklad nedokáže podrobne zohľadniť náročnosť jednotlivých prípadov, prerozdeľovanie vecí po odchádzajúcich sudcoch či technické vybavenie sudcov. Zároveň však umožňuje odhaľovanie systémových nedostatkov na jednotlivých súdoch, ako aj výrazné odchýlky sudcov v kvalite a rýchlosti rozhodovania od priemeru.

Zmyslom nášho hodnotenia je totiž predovšetkým porovnať oficiálne výkonnostné ukazovatele sudcov a na ich základe poskytnúť širokej verejnosti informáciu o tom, ako dlhé konanie je možné racionálne očakávať, pokiaľ sa vec dostane ku konkrétnemu sudcovi a aká je „pravdepodobnosť“, že jeho vec bude potvrdená, ak sa dostane na nadriadený súd. Na konci dňa to totiž nemôže byť občan, kto si odskáče neprimeranú vyťaženosť sudcu, nefunkčný počítač či dlhé péenky.

Ciele hodnotenia tak z nášho pohľadu boli bez pochyby naplnené, s výhradami sudcov sme sa riadne vyrovnali a odpovede na ne sme aj spolu s datasetom a kódom výpočtu zverejnili na našom webe. O našej metodike sme, samozrejme, ďalej ochotní diskutovať, no na stiahnutie hodnotenia nevidíme žiadny relevantný dôvod.

Viaceré odpovede sudcov v nás vyvolávajú dojem koordinovanej akcie, za ktorou môžu byť spory o podobu súdnej mapy, ktorou viacerí sudcovia pri námietkach aj argumentovali, ako aj snahy o znižovanie transparentnosti slovenského súdnictva. Práve absencia dátových analýz vedie skôr k diskusiám založeným na dojmoch a emóciách a už menej k riešeniu skutočných potrieb.

Stanovisko súdnej rady:
Odpoveď TIS Súdnej rade:

Podrobné dáta k hodnoteniu a odpovede Transparency sudcom nájdete na tomto linku.