Menu Zavrieť

Teplárenské firmy zverejňujú zmluvy ľahkovážne

Štátom vlastnená Trnavská teplárenská celý minulý rok nezverejňovala svoje zmluvy tak ako jej to káže infozákon. Je to pritom firma s ročným obratom viac než 12 miliónov eur a s viac než stovkou zamestnancov, ktorá ročne obstaráva za viac než 3 milióny. Podľa súčasného riaditeľa Trnavskej teplárenskej Martina Kovačoviča sa tak v „jeho“ spoločnosti dialo na základe rozhodnutia predchádzajúceho vedenia na čele s nominantom Mostu-Híd Branislavom Vosátkom, ktorému nezverejňovanie odobrila interná právna analýza. Kovačovič nám však do telefónu prisľúbil, že dal vypracovať novú analýzu a na základe odlišných zistení chyby predošlého vedenia spätne napraví. Od začiatku tohto roka podnik zmluvy zverejňuje.

Povinné zverejňovanie zmlúv patrí k najefektívnejším nástrojom kontroly použitia verejných peňazí, obzvlášť pri štátnych firmách. Vďaka nim sa občania dozvedeli aj to, ako dostal Slovan zo štátneho Tiposu milión eur, či nedávno o tom, koľko platí Vodohospodárska výstavba za údržbu okolo gabčíkovského vodného diela. Nie všetky firmy však zverejňujú svoje zmluvy v rovnakej kvalite, a práve preto sme sa pozreli na 30 najväčších z nich, štátnych aj mestských a porovnali ich. Najproblémovejšími sa ukázali firmy patriace pod Fond národného majetku, obzvlášť teplárenské spoločnosti. Trnavská zmluvy nezverejňovala vôbec, Zvolenská neskoro a Martinská aj s osobnými údajmi osôb. Aj na tieto spoločnosti dnes dohliada v Dozornej rade FNM Daniel Végh, ktorý sedel aj v Dozornej rade Trnavskej teplárenskej, keď zmluvy nezverejňovala. Snáď dnes dohliada na spoločnosti lepšie než v minulosti, pretože zmluvy, ktoré zverejnené majú byť, no nie sú, alebo sú zverejnené po viac než 3 mesiacoch, sú podľa Občianskeho zákonníka neplatné.

Zvolenská teplárenská zverejňuje neskoro, Martinská chybuje pri osobných údajoch

Pri skúmaní zmlúv sme okrem „tradičných“ problémov, ako je uverejňovanie v nekopírovateľných súboroch a nejasné údaje  o predmete zmluvy v jej profile, našli aj dva závažnejšie problémy. A opäť v teplárenských spoločnostiach patriacimi pod FNM. Medzi zmluvami Zvolenskej teplárenskej sme našli až 14 takých, ktoré neboli zverejnené v zákonnej 3-mesačnej lehote. Občiansky zákonník hovorí, že „ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy (…) zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.“ Takmer tri štvrtiny z hodnotených zmlúv tejto firmy, tak môže byť neplatných. Ak teda došlo na základe týchto zmlúv k akémukoľvek plneniu a zaplateniu druhej zmluvnej strany, boli prostriedky týchto spoločností použité bez právneho dôvodu. Je preto možné, že sa štatutári spoločností, ktoré zmluvy zverejňujú neskoro, alebo nezverejňujú vôbec, dopustili trestných činov.

Iným veľmi závažným problémom, na ktorý sme v zmluvách narazili, je zverejňovanie osobných údajov fyzických osôb. Najhoršie opäť obstála teplárenská spoločnosť – Martinská teplárenská zverejnila osobné údaje vrátane rodného čísla až v 5 prípadoch, ktoré sme našli. Vojenské lesy a majetky zas zverejnili v jednej zmluve osobné údaje takmer dvoch desiatok ľudí. V jednej zo zmlúv Tiposu zas boli síce osobné údaje začiernené, no bolo možné ich vykopírovať do textového dokumentu. Na všetky nájdené pochybenia sme firmy upozornili a hoci nám neodpovedali, zdá sa, že aspoň Tipos už svoju chybu napravil.

Problematickými však boli aj iné spoločnosti. Eximbanka zverejnila v roku 2013 presne 0 zmlúv, v ktorých figuruje ako objednávateľ. Tvrdia síce, že žiadne zmluvy, ktoré by mali byť zverejnené nemajú, no odkontrolovať, či je to naozaj tak, je nemožné. JAVYS, firma, ktorá je spomínaná v spise Gorila, zmluvy od februára minulého roka vôbec nezverejňuje a tiež na základe internej právnej analýzy. Žiaľ, aj podľa nášho názoru oni zverejňovať skutočne nemusia. Nešťastné znenie infozákona sa totiž pozerá na to, kto firmu zriadil a nie kto je v súčasnosti jej vlastníkom. Aj tieto príklady poukazujú na limity súčasných zákonov, keď až desatina zo skúmaných firiem zmluvy v minulý rok nezverejňovala, no aj napriek tomu to prešlo takmer bez povšimnutia a hlavne bez nápravy.

Najlepšie zverejňujú Plemenárenské služby

Zmluvy sme hodnotili pri 30 najväčších štátnych a mestských firmách, pričom na ich vyhľadávanie sme primárne používali štátny Centrálny register zmlúv. Jeden z frekventovaných problémov, na ktorý sme narazili je, že firmy zverejňujú svoje zmluvy pod rôznymi názvami, čo vedie k tomu, že je náročnejšie ich vyhľadať. Národná diaľničná spoločnosť tak zverejňuje zmluvy ako NDS, a.s.; Národná diaľničná spoločnosť, a.s.; Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava; a pod ďalšími variáciami. Aby ste potom našli to, čo naozaj hľadáte musíte mať buď veľa trpezlivosti, alebo šťastie, že dokážete zadať správnu kombináciu slov na jeden z prvých pokusov. Preto nám v úlohe zmluvy vôbec vyhľadať výrazne pomáhal aj portál OtvorenéZmluvy.sk, ktorý okrem toho, že vyhľadávanie značne uľahčuje, pracuje aj omnoho rýchlejšie než CRZ.

Rebríček zverejňovania

Pri každej firme sme sa usilovali hodnotiť 25 zmlúv – 20, ktoré zverejnili ako objednávateľ a 5, ktoré zverejnili v pozícii dodávateľa. Tiež sme dbali na to, aby sme pri každej firme, ak to bolo možné, hodnotili 10 najdrahších zmlúv a aby vo vzorke boli zmluvy o dielo, dodatky k zmluvám, darovacie zmluvy a rámcové zmluvy. Tiež sme sa usilovali, aby boli vo výbere zastúpené všetky štvrťroky roku 2013 spravodlivo, hoci nie vždy to bolo uskutočniteľné. Pri samotnom hodnotení sme sa potom pozerali na to, či sú zmluvy zverejňované včas a či sú úplné – teda so všetkými prílohami, ktoré zverejnené byť majú, či sú čitateľné strojom, prípadne či sa z nich dá kopírovať. Tiež sme hodnotili nakoľko dáta z profilu zmluvy napovedajú o čo v zmluve samotnej ide, či je uvedená druhá zmluvná strana, možno zistiť predmet zmluvy a či je správne uvedená cena; taktiež sme posudzovali náročnosť ich vyhľadania a či je možné sa k nim dostať cez webovú stránku firmy. Rôzne indikátory mali rôznu váhu podľa dôležitosti a na hodnotenie jednotlivých oblastí sa možno pozrieť v priloženom súbore. Celkovo najlepšie zverejnené zmluvy sme našli od Plemenárenských služieb SR, ktoré získali až štyri pätiny možných bodov. Medzi zriaďovateľmi výborne obstáli najmä Ministerstvo pôdohospodárstva a Ministerstvo životného prostredia, ktoré mali medzi hodnotenými po dve firmy a všetky sa umiestnili v prvej desiatke. Naopak zo šiestich firiem Fondu národného majetku boli medzi siedmimi najhoršími až tri z jeho podnikov. Ani najlepší zástupca FNM až tak neoslnil, Tepláreň Košice sa umiestnila na desiatej priečke.

Životopisy riaditeľov naďalej nedostupné

Okrem skúmania zmlúv sme sa v posledných troch mesiacoch usilovali získať aj iné informácie o štátnych alebo samosprávnych firmách. V januári sme prostredníctvom infožiadostí oslovili 55 firiem, z ktorých nám aspoň čiastočne vyhoveli dve tretiny. Viac menej kladne nám odpovedalo 35 zo spoločností, no opäť sme sa dočkali zamietnutí z dôvodu obmedzenia práva na informácie pri hospodárení s iným majetkom, než je ten verejný. Viaceré z oslovených podnikov boli tentoraz vlastnené mestami a ako sa ukázalo, časť z nich má len jedného alebo veľmi málo zamestnancov. Tento fakt spôsobil, že hoci firmy na infožiadosti odpovedali a vyjadrili ochotu spolupracovať, do dnešného dňa údajne nemali kapacitu požadované informácie dohľadávať. Celkovo najutajenejšími sú informácie o platoch štatutárov a ich životopisoch, a pritom až dve tretiny štatutárov štátnych firiem sa mení do roka od volieb. Zistiť teda kto a za akú odmenu spravuje aj vaše peniaze je často nemožné.

Graf: Poskytovanie informácií štátnymi a mestskými firmami

Poskytovanie informácií

Problematickou skupinou sa, ako tradične, ukázali firmy sídliace v meste Trnava. Spoločnosti A.S.A. Trnava, TT-IT a TT-Komfort väčšinou aj vlastnené mestom Trnava, informácie odmietali poskytovať. O problémoch s jednou z týchto spoločností sme na našom blogu informovali už v minulosti v súvislosti s nakupovaním tonerov. Aj vtedy bolo ich odôvodnením, že nehospodária s verejnými prostriedkami. A teda napriek tomu, že v meste dlhodobo pôsobia primátori za KDH, ktoré je vyššej transparentnosti na celoštátnej úrovni naklonené, trnavské mestské firmy občanom pri kontrole ich hospodárenia vôbec nepomáhajú.

 

Samuel Spáč a Zuzana Révészová

O štátnych a mestských firmách zhromažďujeme dáta pre ľahkú kontrolu občanmi pre portál  štátnefirmy.transparency.sk. Ak sa vám táto práca zdá užitočné, podporte nás aj finančne. Ďakujeme!

Podporte náš článok aj na tlacitko.jpg.gif