Menu Zavrieť

TIS súčasťou projektu Programové vyhlásenie reformnej vlády

31. mája 2010 zverejnil Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Programové vyhlásenie reformnej vlády: sprievodca pre zodpovedných politikov na ceste k slobodnejšej spoločnosti a štíhlejšiemu štátu. Autorsky sa na ňom podieľalo vyše tridsať expertov, vrátane zástupcov Transparency International Slovensko, KI, NFAH, M.E.S.A. 10, Health Policy Institute, Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz a mnohí iní odborníci (napríklad Ernest Valko, Milan Žitný a ďalší).

Program v oblasti korupcie a transparentnosti bol vypracovaný tímom Transparency International Slovensko a vychádza z dokumentu TIS: Protikorupčné minimum 2010: protikorupčné odporúčania pre novú vládu. Podľa TIS je kľúčom v boji proti korupcii maximalizovať objem a prístup k informáciám o konaní štátu, minimalizovať rozsah byrokracie a voľnosti v práci úradníkov, a zefektívniť prácu kontrolných úradov, polície a súdov, no zároveň ich podrobiť dostatočnej verejnej kontrole.