Menu Zavrieť

Transparentný výber riaditeľov škôl

Transparency spolu so Slovenskou komorou učiteľov pripravila publikáciu TRANSPARENTNÝ VÝBER RIADITEĽOV ŠKÔL, ktorá môže zriaďovateľom i radám škôl pomôcť pri príprave dôveryhodnejších výberových konaní. Ich základnými princípmi by mali byť predovšetkým férová súťaž a otvorenosť voči verejnej kontrole.

V praxi to okrem iného zahŕňa aj zverejňovanie koncepcií rozvoja školy a životopisov jednotlivých kandidátov. Ďalším dôležitým princípom výberových konaní by malo byť aj rozhodovanie výberovej komisie na základe jasných a vopred zverejnených kritérií. To sa žiaľ dnes veľmi často nedeje a výberové konania na posty riaditeľov sa podobajú skôr na súťaže sympatií.

Názov: Transparentný výber riaditeľov škôl
Autorstvo: Michal Piško, Viktor Križo, Mária Rothensteinová
Téma: Školstvo
Anotácia: Transparency spolu so Slovenskou komorou učiteľov pripravila publikáciu TRANSPARENTNÝ VÝBER RIADITEĽOV ŠKÔL, ktorá môže zriaďovateľom i radám škôl pomôcť pri príprave dôveryhodnejších výberových konaní. Ich základnými princípmi by mali byť predovšetkým férová súťaž a otvorenosť voči verejnej kontrole.

V praxi to okrem iného zahŕňa aj zverejňovanie koncepcií rozvoja školy a životopisov jednotlivých kandidátov. Ďalším dôležitým princípom výberových konaní by malo byť aj rozhodovanie výberovej komisie na základe jasných a vopred zverejnených kritérií. To sa žiaľ dnes veľmi často nedeje a výberové konania na posty riaditeľov sa podobajú skôr na súťaže sympatií.
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: Transparency International Slovensko a Slovenská komora učiteľov
Počet strán: 23
ISBN: 978-80-89791-21-7
Jazyk: slovenský
Donor: Active Citizens Fund
Kľúčové slová: výberové konania, výberové konania riaditeľov škôl, riaditeľ školy, riaditelia škôl, transparentnosť, transparentné výberové konanie, Transparency International Slovensko, Michal Piško
Keywords: selection procedures, selection procedures of school principals, school principal, transparency, transparent selection procedure, Transparency International Slovakia, Michal Piško
Stiahnite si publikáciu tu