Menu Zavrieť

Whistleblowing na Slovensku – kde sme a čo nás čaká

Diskusia Transparency International Slovensko pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti korupcii.
Diskusiu hostí Staromestská knižnica (Blumentálska 10/A) vo štvrtok 14. decembra 2023 od 17.00 hod.
Sprevádzať nás ňou bude moderátor Ján Gordulič.

Vstup zdarma, prihláste sa pred podujatím prostredníctvom registračného formulára.
Počet miest je limitovaný.
Potvrdenie registrácie bude prebiehať online a následne na mieste v Staromestskej knižnici v deň konania podujatia.

Vo svete je podľa poslednej správy (2022) Asociácie certifikovaných vyšetrovateľov až 42% všetkých podvodov u zamestnávateľov odhalených vďaka tipom, pričom až polovicu z nich ohlásia práve samotní zamestnanci či zamestnankyne.

Budeme diskutovať aj o tom, či:

  • Aká budúcnosť čaká samotný whistleblowing a mechanizmy oznamovania nekalého konania na pracovisku?
  • Budú chránení oznamovatelia skutočne chránení?
  • Ako vyzerá proces udeľovania ochrany oznamovateľom?
  • Aké kompetencie používa Úrad na ochranu oznamovateľov a aké prokuratúra, aby oznamovateľa čo najúčinnejšie ochránili?

Pozvanie do diskusie prijali:

  • Zuzana Dlugošová, predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov;
  • Pavel Nechala, protikorupčný expert a spoluautor slovenského zákona o whistleblowingu;
  • Peter Kubina, advokát zastupujúci oznamovateľov;
  • a diskutovať bude aj náš právnik Ján Ivančík.

Na Slovensku už od roku 2015 platí zákon na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (tzv. whistleblowerov).
Pre SR ako členskú krajinu Európskej krajiny zároveň platí smernica, ktorá upravuje ochranu oznamovateľov.
Status chráneného oznamovateľa bol na Slovensku od prijatia zákona poskytnutý desiatkam osôb.

Po niekoľkoročných ťahaniciach sa od septembra 2021 podarilo zriadiť nový Úrad na ochranu oznamovateľov. Od jeho vzniku stojí pred neľahkou úlohou prelomiť atmosféru nedôvery voči oznamovaniu a funkčnosti udeľovania ochrany tým, čo sa ozvú proti nekalostiam na pracovisku. Posledné týždne je téma whistleblowingu v centre diskusií i v najvyššej politike – vrátane návrhov na limitovanie či rušenie samotného úradu.

Legislatívna ochrana umožňuje zamestnancom prehovoriť a poukázať na nekalé konanie vnútri organizácií.
Vnútorné oznámenia slúžia aj organizáciám, aby konanie odhalili, vnútorne prešetrili a odstránili.
Nie vždy sa však takéto odvážne konanie stretáva u zamestnávateľa s vďakou, ocenením či nápravou pochybení, na ktoré oznamovateľ upozorní.

Vrúcne ďakujeme za grafické spracovanie vizuálu podujatia štúdiu Pomasle.

Podujatie organizujeme vďaka podpore Center for the Study of Democracy and Government – National Endowment for Democracy (NED).