Dlhujeme im to

Problém

Na Slovensku je v súčasnosti skoro 1,4 milióna dôchodcov, ich priemerný vek dožitia sa neustále predlžuje.

Seniori sú čoraz početnejšou skupinou, ktorá má stále zásadnejší vplyv na budúcnosť krajiny (tri štvrtiny z nich sa zúčastňujú volieb, v ktorých nadpriemerne často podliehajú lacným politickým sľubom).

Každý šiesty senior musel za posledné 3 roky zaplatiť úplatok, najmä u lekára a pri zabezpečení sociálnej starostlivosti. Sú najzraniteľnejšou skupinou, ktorá sa nevie brániť korupcii.

Seniori sú štvornásobne viac náchylní rozposielať spamy a podliehať manipuláciám ako mladší ľudia. Chýbajú im zručnosti, aby mohli manipulácie odkrývať a zvládať.

Práci so seniormi pri predchádzaní mediálnej a politickej manipulácii sa nevenuje takmer nikto.

Naše riešenie

Naučíme seniorov viac o ich možnostiach a právach:

 • Aby vedeli lepšie odhaľovať manipulácie a konšpirácie,
 • Aby vedeli odlíšiť dôveryhodné médiá od klamlivých,
 • Aby vedeli rozlišovať politické sľuby a reálne riešenia,
 • Aby sa mohli aktívnejšie zapájať do verejnej kontroly,
 • Aby sa mohli lepšie pýtať svojho lekára či úradníka,
 • Aby si vedeli nájsť potrebné informácie a alternatívy.

Vyškolíme seniorských lídrov, ktorí budú sprostredkovávať tieto zručnosti ďalším rovesníkom vo svojej komunite.

Poskytneme seniorom nástroje, ktoré ich „vyzbroja“ proti mediálnym a korupčným „šmejdom“.

Aktivity (2018-2020)

 • Dvojhodinové tréningy seniorov
 • Dvojdňové semináre s prednáškami a interaktívnymi blokmi
  Pozvánka na školenie vo Zvolene 12.-13.9. – Registrujte sa do 2.9.!
 • Manuál aktívneho seniora
 • Prieskumy verejnej mienky
 • Predvolebné informačné kampane
 • Štúdie o verejných otázkach, ktoré sa týkajú seniorov
 • Workshop pre neziskové organizácie
 • Prednášky a diskusie organizované samotnými seniormi

Čo dosiahneme vďaka vašej podpore

Každá Vaša podpora, každý dar je dôležitý, pretože pomáha bojovať proti lžiam, manipulácii a korupcii!

Konkrétne to znamená, že za váš dar v tomto projekte napríklad:

20 €

Zostavíme „antišmejdový“ balíček na ochranu seniorov.

40 €

Uhradíme náklady na 1 cestu lektora do regiónov Slovenska.

80 €

Vytvoríme 1 kapitolu vzdelávacieho manuálu na predchádzanie manipuláciám.

160 €

Zorganizujeme 1 školenie pre seniorov s prednáškou odborníka na korupciu.

320 €

Vytvoríme partnerstvo s organizáciou venujúcou sa seniorom a vyškolíme jej pracovníkov.

640 €

Počas dvojdňového stretnutia vyškolíme 1 seniorského lídra, ktorý bude šíriť zručnosti a kompetencie medzi svojimi rovesníkmi.

1280 €

Zverejníme analýzu konkrétneho problému, ktorý predstavuje riziko pre zneužívanie seniorov.

2560 €

Zorganizujeme lokálnu osvetovú kampaň na lepšie zapojenie seniorov do verejnej kontroly a volieb.

 

Ďalšie informácie o využití Vašej podpory nájdete na tejto stránke, v sumarizácii Transparency v roku 2017, našich výročných správach a newsletteroch či v odpočte, ako sme zlepšili štátnu správu.

Dlhujeme im to

Podporte vzdelávanie seniorov!

 

Ak máte nejaké otázky, obráťte sa, prosím, na podporte@transparency.sk,
alebo volajte +421 905 613 779.

ĎAKUJEME!


Tento projekt spolufinancuje The Open Society Initiative for Europe.