Menu Zavrieť

Snažím sa ušiť obsah školenia na mieru, grafy si pozerám detailnejšie

Viktor Gregor je súčasťou dobrovoľníckeho tímu Transparency od leta 2018. Svojou expertízou nám pomáha zjednodušovať a zefektívňovať vnútorné procesy, zjednocovať vizuálne výstupy z dát a datasetov, a tiež školí náš zamestnanecký a dobrovoľnícky tím na rôzne témy týkajúce sa spracovávania dát pre širšie publikum a verejnosť. 

Ako začal tvoj príbeh s Transparency?

Začalo to cez expertné dobrovoľníctvo, ktoré podporuje organizácia LEAF cez ich portál GROWni. Transparency som vnímal už v minulosti a považoval som organizáciu za zaujímavú, ktorá robí dobrú vec. Podrobnejšie som však Transparency nesledoval, až kým som nezačal pracovať v Pixeli. Kolega ma vtedy upozornil na možnosti spolupráce s Transparency.

Prihlásil som sa aj s ním na výzvu o expertnom dobrovoľníctve. Dobrovoľníctvu som sa venoval už predtým a idea expertného dobrovoľníctva sa mi veľmi páčila. Myslel som si, že využívať môj čas na robenie niečoho užitočného v mojom obore bude efektívne. Bol som príjemne prekvapený, že Transparency potrebuje niekoho s mojou expertízou.

Aké si mal predstavy a očakávania o spolupráci a aká bola jej realita?

V prvotnej ponuke bolo osem požiadaviek pre dobrovoľníkov, väčšinu z nich som spĺňal. Bral som to tak, že Transparency potrebuje pomoc so škálou úloh. Nevedel som, na čom konkrétne budem pracovať, ale chápal som to tak, že ponúknem čo viem robiť a Transparency mi na oplátku povie, čo z toho potrebuje. Predpokladal som, že nájdeme úlohy, s ktorými budem vedieť pomôcť. 

Chcel som tiež bližšie spoznať misiu Transparency a ľudí, ktorí na nej pracujú. Vedel som, že je to nezisková organizácia. Nevedel som však, že až taký malý tím ľudí.

Viktor Gregor, štvrtý zľava na oslave 20. výročia vzniku Transparency.

Aké boli tvoje predchádzajúce skúsenosti s dobrovoľníctvom?

Nikdy som nerobil expertné dobrovoľníctvo, kde by som pôsobil ako kvázi-konzultant. Na strednej som dobrovoľníčil s manuálnou prácou a pomocou pre dôchodcov. V Transparency som sa podujal na odborné dobrovoľníctvo po prvýkrát.

Od tejto skúsenosti som podobný typ dobrovoľníctva začal robiť vo viacerých organizáciách, v Transparency sa mi potvrdilo, že to funguje. Obetujem  kúsok svojho času a pritom niekomu môžem veľmi pomôcť.

S Transparency si začal spolupracovať v roku 2018 – spomenieš si na svoje prvé zadanie?

Spomínam si na výberové konanie na pozíciu expertného dobrovoľníctva a spoluprácu na Excel workshope s kolegom a ďalším dobrovoľníkom Michalom. Bol to dobrý začiatok, nechýbala konkrétna predstava, čo je potrebné. 

Michal už predtým takýto workshop organizoval u nášho zamestnávateľa v Pixeli. Nasledoval interný workshop pre Transparency na tému vizualizácie dát, ktorý som pripravoval ja. Pre mňa to bola príležitosť sa viac ponoriť do témy, ktorá ma zaujímala. Pri príprave obsahu na workshop som prečítal veľmi zaujímavú knihu pod názvom “Storytelling with data”.

Prezentoval som rôzne nástroje – napríklad Flourish, kde sa dajú urobiť rôzne interaktívne grafy na webstránke. Je to dynamickejší typ grafov, kde sa dá zobraziť aj vývoj v čase (používané napríklad pri voľbách).

Spätná väzba od zamestnaneckého tímu Transparency ma veľmi milo prekvapila. Téma ich zaujala a boli veľmi aktívni. Workshop sa zopakoval dvakrát. Účinok aj dosah workshopu je dodnes viditeľný aj na web stránke a blogu Transparency, a tiež v mediálnych výstupoch, ktoré preberajú médiá.

Dobrovoľník Viktor prvý zľava počas programu oslavy 20. výročia slovenskej pobočky Transparency International.

Ako prebieha príprava školenia?

Pri školení o exceli som sa snažil obsah ušiť na mieru. Je dobré komunikovať s ľudmi, ktorí sa školenia majú zúčastniť. Vždy sa snažím urobiť ešte pred samotným podujatím formulár, aby som zistil ako veľmi sú ľudia zaangažovaní, aké sú ich aktuálne zručnosti a pre koľko ľudí bude školenie zaujímavé. 

Snažím sa pochopiť dôvod organizácie školenia a konkrétne príklady budúceho využitia. Treba sa pýtať a zistiť, čo účastníci potrebujú. Osvedčili sa mi aj workshopy s minimom teórie a veľkým množstvom praktických príkladov.

Generické cvičenia nefungujú veľmi dobre a je dôležité vedieť spätnú väzbu od tých, ktorí sa workshopu zúčastnia.

S Transparency stále spolupracuješ – o čom bolo posledné dobrovoľnícke zadanie, ktorému si sa venoval?

Naposledy to bola pomoc s evidenciou dobrovoľníckych hodín v individualizovaných výkazoch. Vedel som, že automatizovanie práce s Excel záložkami je možné, ale Google nástroj je ešte silnejší. Preto som mal dôvod sa aj ja niečo nové o tomto nástroji naučiť. 

Napísal som jednoduchý kód, a tým som ušetril hodiny manuálneho prepisovania tímu Transparency. Zadanie, na ktorom som pracoval individuálne, malo aj nadstavbu – opäť v podobe interného tréningu pre zamestnanecký a dobrovoľnícky tím. To, čo sa na ňom ľudia naučili, sa onedlho využije pri tvorbe potvrdení potrebných k žiadosti o darovanie 3 % z dane.

Spomínaš si aj na iné zadania, s ktorými si pomáhal?

Skúšali sme AB testing newsletteru Transparency. Najskôr sme si neboli istí, či vôbec máme dostatočne veľkú vzorku, nakoniec však v mailchimpe bolo možné test vykonať. V teste bola menšia odchýlka, no aspoň sa podarilo vyskúšať si, ako to funguje so vzorkou o veľkosti približne 10-tisíc ľudí.

V newsletteri Transparency si prezerám najmä nadpisy jednotlivých článkov, z ktorých príležitostne niektoré otvorím. No grafy si pozriem rád detailnejšie. 

Expertný dobrovoľník Viktor Gregor (prvý zľava) počas neformálneho programu na oslave 20. výročia Transparency International Slovensko.

Rád pomôžem aj s otestovaním nových portálov a platforiem, poskytnem spätnú väzbu. Takto som pripomienkoval aj mapu vlastníkov zariadení cestovného ruchu #KtoVlastni. Transparency má veľmi dobre vymyslený systém spolupráce s dobrovoľníkmi, ktorý som ešte nevidel u inej organizácie.

Ako si vnímal nomináciu na dobrovoľnícke ocenenie Srdce na dlani za všetok čas a expetízu, ktoré si venoval Transparency?

Keď sú ľudia mojou prácou inšpirovaní skúšať nové veci, a keď sa mi podarí ľudí niečo nové naučiť a vidieť za pár mesiacov, že pracujú samostatne, je to pre mňa najlepšia motivácia a zadosťučinenie. Rád som osobne stretol ďalších ľudí z dobrovoľníckeho tímu Transparency počas novoročného večierka ešte v dobe pred pandémiou. Takýto typ poďakovania za dobrovoľnícku spoluprácu si vážim, dovoľuje mi stretnúť sa s inými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami s podobnými záujmami.

Okrem času venovaného Transparency podporuješ našu organizáciu aj finančne – i na kontrolu parlamentných volieb. Čo ťa k tomu viedlo?

Prácu Transparency poznám a tému považujem za dôležitú. Dobrovoľníctvo v organizácii mi taktiež pomohlo sa s touto témou viac oboznámiť.

Ako na tvoje dobrovoľníctvo reaguje tvoje okolie?

Väčšinou dobrými reakciami, ale ľudí to niekedy až tak nezaujíma, pretože dobrovoľníctvo nevyskúšali a nevedia čo im môže dať. Transparency má však veľmi dobrú reputáciu v mojom okolí. Niektorí ľudia sa však aj divia, či sa mi to chce.

Odporučil by som každému nech si dorovoľníctvo vyskúša. Nie je síce pre každého, ale je to dobré skúsiť. Dobrovoľníctvo sa dá robiť aj v malom rozsahu. Môžeš tak aj spoznať nových ľudí s ktorými si budeš rozumieť. Oplatí sa angažovať v Transparency. Starostlivosť o dobrovoľnícky tím je tam na vysokej úrovni. A zároveň sa cez Transparency dá dostať k ďalším zaujímavým organizáciám. 

Zhovárala sa: Zuzana Grochalová

Za prepis audiozáznamu z rozhovoru ďakujeme dobrovoľníčke Nikole Bírošíkovej.