Menu Close

Current donors

Individuálni darcovia a darkyne Transparency International Slovensko (2021) 26 613 EUR
2 % dane z príjmu Transparency International Slovensko (2022) 24 734 EUR
Active Citizens Fund
(súčasť finančného mechanizmu EHP a Nórska)
Komu tečú naše peniaze? (2020-2022)  119 994 EUR
Slovakaid – Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Podpora lokálnej demokracie a transparentnosti v Kosove (2021-2023) 95 754 EUR
(z toho 63 069 kosovskému partnerovi)
Active Citizens Fund
(súčasť finančného mechanizmu EHP a Nórska)
Aktívnym občianstvom ku kvalitnejšej samospráve (2021-2023)  72 000 EUR
CEELI Institut, o.p.s. prostredníctvom U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor  Fighting Corruption in Central and Eastern Europe (2020 – 03/2023) 80 000 USD
Európska komisia  INTEGRITY WATCH 3.0_2021 (01/2022 – 12/2023) 40 282.29 EUR
Nadácia Pontis Posilňovanie fundraisingových kapacít v TIS (2022 – 2023)  8 063 EUR
Oživení Ochrana whistleblowerů: Aktuální výzva pro Českou republiku (2020-2024) 10 109 EUR
CEELI Institut, o.p.s. prostredníctvom U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor  Fighting Corruption in Central and Eastern Europe (10/2022 – 09/2024) 80 000 EUR
Visegrad fund The crisis of local journalism in the V4 countries (02/2022 – 01/2023) 5 000 EUR
The Embassy of the Kingdom of the Netherlands
(06/2022-04/2023) 15 000 EUR
EMIF (European Media and Information Fund)
Tackling false narratives in anti-corruption and the rule of law media reporting (09/2022 – 10/2023) 45 259,51 EUR
Visegrad Fund Making political finance and advertisement in V4 more transparent (05/2022 – 04/2023) 8 300 EUR
INDEX NOSLUŠ
Firemný dar (2022) 3 000 EUR
Center for the Study of Democracy and Government – National Endowment for Democracy (NED) Enhancing Whistleblowers Protection and Raising Awareness in Slovakia (2021 – 03/2022) 1 500 USD
Monitora Prístup k mediálnej databáze Nepeňažný dar
Finstat Prístup k databáze Nepeňažný dar
LEAF Hľadanie talentov Nepeňažný dar
touch4IT Vytvorenie a správa webu Nepeňažný dar
Websupport.sk Sponzorovaný webhosting pre dataprojekt a online server Nepeňažný dar
TechSoup
(Microsoft, Google)
Sponzorovaný software a online reklama Nepeňažný dar
JANÍČEK LEGAL s.r.o. Právne konzultácie Nepeňažný dar
Alvaria Spracovanie dát a vytvorenie portálu Nepeňažný dar
Aglo Solutions s.r.o. Nastavenie smerovania URL Nepeňažný dar