Menu Close

Naše odporúčania

TIS pravidelne prináša odporúčania a riešenia na znižovanie korupcie a naopak zvyšovanie transparentnosti v slovenskej spoločnosti. Odporúčania zahŕňajú najmä nasledovné oblasti verejného života: vláda a štátna správa, dotácie a eurofondy, verejné obstarávanie, politici a politické strany, samospráva, súdnictvo.

TIS sa tiež venuje protikorupčným opatreniam a poskytuje odporúčania v ďalších sektoroch: zdravotníctvo, polícia, médiá.

Protikorupčné minimum 2010

Transparency International Slovensko pripravila v roku 2010 viacero výstupov a odporúčaní, ktoré boli súčasťou projektu  Protikorupčné minimum 2010. Jedným z cieľov projektu bolo poskytnúť komplexný súbor efektívnych odporúčaní na znižovanie korupcie v slovenskej spoločnosti, a to v oblasti štátnej správy, verejného obstarávania, súdnictva, financovania politických strán, samosprávy a zdravotníctva.

Protikorupčné odporúčania pre novú vládu

 

 

9. marca 2010 sa uskutočnil seminár Protikorupčné minimum 2010: protikorupčné odporúčania pre novú vládu, na ktorom predstavitelia TIS a ďalší experti bližšie predstavili tieto odporúčania. Viac informácií TU.

Obdobný projekt sa konal v roku 2002 a 2006.

Protikorupčné minimum 2010 pre samosprávy

V septembri 2010 TIS predstavila súbor odporúčaní určených pre miestne a regionálne samosprávy. Tie sú rozdelené do 12 oblastí, za ktoré zodpovedá samospráva a má preto voľnosť si upraviť pravidlá podľa seba. TIS tiež prispôsobila svoje odporúčania pre podmienky obcí.

Odporúčania podľa oblastí

Vláda a štátna správa

Dotácie a eurofondy

Verejné obstarávanie

TIS 22. 2. 2010 zverejnila 15 odporúčaní v oblasti verejného obstarávania. Tlačová správa.

Politici a politické strany

Jednou z aktuálnych tém je financovanie politických strán. Prečítajte si odporúčania a postrehy expertov TIS: Gabriela Šípoša, Emílie Sičákovej-Beblavej a Pavla Nechalu.

Samospráva

Súdnictvo

10. decembra 2009 sa uskutočnila konferencia o aktuálnych problémoch slovenského súdnictva a možných riešeniach na ich odstránenie a posilnenie profesionality, kvality a nestrannosti súdnictva na Slovensku.

Ďalšie oblasti:

zdravotníctvo

polícia

médiá

Výzvy pre čestné, otvorené a zákonné financovanie politických strán