Menu Close

História

Transparency International v boji proti korupcii pôsobí aj na úrovni jednotlivých štátov, a to prostredníctvom národných pobočiek. Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR), mimovládna organizácia so sídlom v Bratislave, ktorá vznikla v roku 1993, sa v roku 1997 začala intenzívnejšie venovať problematike transparentnosti v  slovenskej ekonomike v rámci projektu Transparentnosť v ekonomike SR I.

V septembri 1998 sa CPHR stalo pobočkou medzinárodnej siete mimovládnych organizácií a v rámci CPHR začala pracovať Transparency International Slovensko (TIS). V októbri 2002 sa TIS právne osamostatnila vytvorením občianskeho združenia, ktoré je registrované na Ministerstve vnútra SR. Od vzniku TIS až do roku 2009 bola jej prezidentkou Emília Sičáková – Beblavá. Od septembra 2009 vedie TIS Gabriel Šípoš.

TIS patrí do celosvetového hnutia, ktorého cieľom je boj proti korupcii a zvyšovanie transparentnosti. TIS spolupracuje s ostatnými národnými pobočkami TI a vymieňa si skúsenosti spojené s hľadaním systémových opatrení na obmedzenie korupcie.

Logá Transparency International Slovensko (slovenské, anglické, 4,5 MB).

 

Pozri aj: