Menu Close

Poslanie

Poslaním Transparency International Slovensko je znižovať korupciu cez zvyšovanie transparentnosti a znižovanie byrokracie. Sledujeme mocných, presadzujeme riešenia a zapájame ľudí do boja proti korupcii.

Vízia

Víziou Transparency International Slovensko je krajina s transparentnými a zodpovednými ľuďmi a inštitúciami bez korupcie.

Hodnoty

Hodnoty, ktoré Transparency International Slovensko presadzuje, sú transparentnosť, vláda zákona a zúčtovateľnosť.

Charakteristika

Protikorupčná stratégia TIS je založená na úzkom dialógu s partnermi zo súkromného sektora, občianskej spoločnosti a verejného sektora. S cieľom podporiť prijímanie a implementáciu protikorupčných programov a zvýšiť prehľadnosť činnosti verejného sektora sa TIS snaží spolupracovať so všetkými relevantnými aktérmi.

TIS sa zameriava na centrálnu a decentralizovanú (miestnu a regionálnu) správu vecí verejných. Bližšie informácie o jednotlivých aktivitách nájdete v sekciách Projekty, Témy a Výstupy.

Boj proti korupcii nie je ani ľahký, ani lacný a navyše neprináša okamžité výsledky. Pre zachovanie demokracie a fungovanie trhovej ekonomiky je potrebný. Korupcia je závažný problém a snaha vlád demokratických štátov potlačiť ju je legitímna a na Slovensku vítaná.

TIS sa snaží nájsť široký okruh spolupracovníkov, spojencov z rôznych oblastí. Spolupracujeme s expertmi, so školami, univerzitami, médiami, inými mimovládnymi organizáciami, mladými ľuďmi, s medzinárodnými organizáciami. Ale pri presadzovaní systémových opatrení sa snažíme spolupracovať aj s vládou, parlamentom, politickými stranami koaličnými, ako aj opozičnými.

Pozri aj: